Sony Xperia E1 - Informació legal

background image

Informació legal

Sony D2004/D2005

Aquesta Guia de l'usuari ha estat publicada per Sony Mobile Communications AB o per la seva empresa afiliada

local, sense cap garantia. Sony Mobile Communications AB pot realitzar, en qualsevol moment i sense cap avís

previ, les millores i els canvis que siguin necessaris en aquesta Guia de l'usuari derivats d'errors tipogràfics,

d'inexactituds de la informació actual o de millores en els programes o en l'equip. No obstant això, aquests canvis

s'incorporaran a les noves edicions d'aquesta Guia de l'usuari.
© Sony Mobile Communications AB, 2013.
El dispositiu mòbil té la capacitat de baixar, emmagatzemar i reenviar contingut addicional, per exemple, tons de

trucada. L'ús d'aquest contingut pot estar restringit o prohibit per drets de tercers, inclosa, entre d'altres, la

restricció en virtut de les lleis de propietat intel·lectual aplicables. L’usuari, i no Sony, és completament responsable

del contingut addicional que baixi o reenviï des del dispositiu mòbil. Abans d’utilitzar qualsevol contingut addicional,

cal verificar que es disposa d’una llicència o autorització adequada per l’ús que se li vol donar. Sony no garanteix

l’exactitud, la integritat o la qualitat de cap contingut addicional o de tercers. Sony no serà responsable, sota cap

circumstància, de l'ús inadequat que es faci dels continguts addicionals o de tercers.
Aquesta Guia de l'usuari pot fer referència a serveis o a aplicacions proporcionats per tercers. Pot ser que l'ús

d'aquests programes o serveis requereixi un registre diferent amb el proveïdor de tercers i pot estar subjecte a

termes d'ús addicionals. En el cas de les aplicacions a les quals s'accedeix a través d'un lloc web de tercers,

consulteu prèviament els termes d'ús d'aquests llocs web i la política de privadesa aplicable. Sony no garanteix la

disponibilitat ni el rendiment de cap lloc web de tercers ni de cap servei ofert.
Sony és una marca comercial de Sony Corporation. Android és una marca comercial de Google Inc. Qualsevol

altre producte o companyia esmentats aquí són marques comercials o marques registrades dels seus propietaris

respectius. Tots els drets que no s'hagin atorgat expressament aquí estan reservats. Visiteu

www.sonymobile.com

per obtenir més informació.
Totes les imatges que apareixen aquí serveixen només com a il·lustració i és possible que no representin amb

precisió el dispositiu real.
Aquest producte està protegit per determinats drets de propietat intel·lectual de Microsoft. Es prohibeix l’ús o la

distribució d’aquesta tecnologia fora d’aquest producte si no es té una llicència de Microsoft.
Els propietaris de contingut utilitzen la tecnologia de gestió de drets digitals de Windows Media (WMDRM,

Windows Media Digital Rights Management Technology) per protegir la propietat intel·lectual, que inclou els drets

d'autor. El dispositiu utilitza el programari WMDRM per accedir a contingut protegit per WMDRM. Si el programari

WMDRM falla i no pot protegir el contingut, els propietaris d'aquest contingut poden demanar a Microsoft que

revoqui la capacitat del programari d'utilitzar WMDRM per reproduir o per copiar contingut protegit. La revocació

no afecta el contingut que no està protegit. Si baixeu llicències per a contingut protegit, accepteu que Microsoft hi

inclogui una llista de revocació. Els propietaris de contingut us poden sol·licitar que actualitzeu WMDRM per

accedir al seu contingut. Si no l'actualitzeu, no podreu accedir al contingut que calgui actualitzar.
Aquest producte està subjecte a les llicències de cartera de patents de l'estàndard visual MPEG-4 i AVC (Còdec

de Vídeo Avançat) per a un ús no comercial i personal per part d'un consumidor de (i) la codificació de vídeo

conforme a l'estàndard visual MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") o a l'estàndard AVC ("vídeo AVC") o (ii) la descodificació

de vídeo conforme a l'estàndard visual MPEG-4 o AVC que hagi estat codificat per un consumidor vinculat a

activitats no comercials i personals o que s'hagi obtingut d'un proveïdor de vídeo sota la llicència de MPEG LA per

distribuir vídeo MPEG-4 o AVC. No s'atorga ni es considera implícita cap llicència per a qualsevol altre ús. Es pot

sol·licitar informació addicional, inclosa informació relacionada amb la llicència i l'ús promocional, intern i comercial,

a MPEG LA, L.L.C. Vegeu http://www.mpegla.com. Tecnologia de descodificació d'àudio MPEG Layer-3 amb

llicència de Fraunhofer IIS i Thomson.
SONY MOBILE NO SERÀ RESPONSABLE DE LA PÈRDUA, DE LA SUPRESSIÓ O DE LA SOBREESCRIPTURA

DE DADES PERSONALS O DE FITXERS EMMAGATZEMATS AL TELÈFON (INCLOSOS, ENTRE D'ALTRES, ELS

CONTACTES, LES PISTES DE MÚSICA I LES IMATGES) PROVOCADES PER L'ACTUALITZACIÓ DEL

DISPOSITIU REALITZADA MITJANÇANT QUALSEVOL DELS MÈTODES DESCRITS EN AQUESTA GUIA DE

L'USUARI O BÉ PROVOCADES PER L'ÚS DE LES INDICACIONS I DELS CONSELLS PROPORCIONATS A LES

112

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

SUBSECCIONS “MÈTODES PER TRANSFERIR CONTACTES” I “EMMAGATZEMATGE DE DADES” D'AQUEST

DOCUMENT. EN CAP CAS LA RESPONSABILITAT TOTAL DE SONY MOBILE O DELS SEUS PROVEÏDORS

ENVERS L'USUARI PER QUALSEVOL DANY, PÈRDUA O DEMANDA (JA SIGUI PER CONTRACTE O PER

GREUGE, INCLOSES, ENTRE D'ALTRES, LA NEGLIGÈNCIA O QUALSEVOL ALTRA CIRCUMSTÀNCIA) PODRÀ

SUPERAR LA QUANTITAT QUE HÀGIU PAGAT PEL DISPOSITIU.

113

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.