Sony Xperia E1 - Compartició i ús compartit de fotografies i de vídeos

background image

Compartició i ús compartit de fotografies i de vídeos

Podeu compartir fotografies i vídeos desats al dispositiu. També podeu gestionar-los de

maneres diferents. Per exemple, podeu treballar amb fotografies en lots, suprimir

fotografies i enllaçar-les a contactes.

És possible que no pugueu copiar, enviar ni transferir elements protegits amb copyright. A

més, potser alguns elements no es podran enviar si la mida del fitxer és massa gran.

Per compartir una fotografia o un vídeo

1

A Àlbum, cerqueu la fotografia o el vídeo que voleu compartir i puntegeu-hi.

2

Puntegeu la pantalla per mostrar les barres d'eines i, a continuació, puntegeu .

3

Puntegeu en l'aplicació que voleu utilitzar per compartir la fotografia i a

continuació seguiu els passos per enviar-la.

Per utilitzar una fotografia com a imatge de contacte

1

Quan esteu visualitzant una fotografia, puntegeu la pantalla per mostrar les barres

d'eines i, a continuació, puntegeu >

Utilitza com a > Imatge de contacte.

2

Si se us demana, seleccioneu

Contactes > Només una vegada i, a continuació,

seleccioneu un contacte.

Per utilitzar una fotografia com a fons de pantalla

1

Quan esteu visualitzant una fotografia, puntegeu la pantalla per mostrar les barres

d'eines i, a continuació, puntegeu >

Utilitza com a > Fons de pantalla.

2

Seguiu les instruccions que apareixen en pantalla.

Per girar una fotografia

1

Quan esteu visualitzant una fotografia, puntegeu la pantalla per mostrar les barres

d'eines i, a continuació, puntegeu .

2

Seleccioneu

Gira. La fotografia es desa amb l'orientació nova.

Per suprimir una fotografia o un vídeo

1

Quan estigueu visualitzant una fotografia, puntegeu la pantalla per mostrar les

barres d'eines i, a continuació, puntegeu .

2

Puntegeu

Suprimeix.

83

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per treballar amb lots de fotografies o de vídeos a l'àlbum

1

Mentre visualitzeu miniatures de fotografies i de vídeos a l'àlbum, puntegeu i, a

continuació, puntegeu

Selecciona elements.

2

Puntegeu en els elements amb què voleu treballar. Els elements seleccionats

s'indiquen amb un marc de color blau.

3

Utilitzeu les eines de la barra d'eines per treballar amb els elements seleccionats.

Per activar el mode de selecció, també podeu tocar sense deixar anar un element fins que el

seu marc es torni de color blau. Aleshores podeu puntejar en altres elements per seleccionar-

los.