Sony Xperia E1 - Alarma i rellotge

background image

Alarma i rellotge

Podeu definir una o diverses alarmes i utilitzar qualsevol so desat al dispositiu com a

senyal d'alarma. L'alarma no sona si el dispositiu està apagat. Però sí que sona si el

dispositiu està definit en mode silenciós.
El format d'hora de l'alarma que es visualitza és el mateix que el format que seleccioneu

per als paràmetres generals de l'hora: 12 hores o 24 hores.

101

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

1

Accediu a la pantalla d'inici de l'alarma

2

Visualitzeu un rellotge internacional i ajusteu-ne la configuració

3

Accediu a la funció de cronòmetre

4

Accediu a la funció de temporitzador

5

Obriu la configuració de data i hora del rellotge

6

Activeu o desactiveu una alarma

7

Visualitzeu les opcions

8

Afegiu una alarma nova

Per definir una alarma nova

1

Des de la pantalla inicial, puntegeu en .

2

Cerqueu i puntegeu en

Alarma i rellotge.

3

Puntegeu en .

4

Puntegeu en

Hora i ajusteu l'hora desplaçant-vos cap amunt i cap avall.

5

Puntegeu en

Defineix.

6

Si voleu, editeu altres paràmetres de l'alarma.

7

Puntegeu en

Fet.

Per posposar una alarma quan soni

Puntegeu en

Repetició.

Per desactivar una alarma quan soni

Llisqueu cap a la dreta.

Per editar una alarma existent

1

Obriu l'aplicació Despertador & rellotge i, a continuació, puntegeu l'alarma que

vulgueu editar.

2

Feu els canvis que desitgeu.

3

Puntegeu

Fet.

Per activar o desactivar una alarma

Obriu l'aplicació de Despertador i rellotge i, a continuació, arrossegueu el control

lliscant del costat de l'alarma a la posició de desactivat.

Per suprimir una alarma

1

Obriu l'aplicació Despertador & rellotge i, a continuació, toqueu sense deixar anar

l'alarma que vulgueu suprimir.

2

Puntegeu

Suprimeix l'alarma i, a continuació, puntegeu Sí.

Per definir el so d'una alarma

1

Obriu l'aplicació Despertador & rellotge i, a continuació, puntegeu l'alarma que

vulgueu editar.

2

Puntegeu

So de l'alarma i seleccioneu una opció o puntegeu

per

seleccionar d'entre els vostres fitxers de música.

3

Puntegeu

Fet dues vegades.

Per definir una alarma periòdica

1

Obriu l'aplicació Despertador & rellotge i, a continuació, puntegeu l'alarma que

vulgueu editar.

2

Puntegeu

Repeteix.

3

Marqueu les caselles de selecció dels dies que vulgueu i, a continuació, puntegeu

D'acord.

4

Puntegeu

Fet.

102

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per activar la funció de vibració per a una alarma

1

Obriu l'aplicació Despertador i rellotge i, a continuació, puntegeu l'alarma que

vulgueu editar.

2

Marqueu la casella de selecció

Vibració.

3

Puntegeu

Fet.

Per definir que les alarmes sonin quan el dispositiu es troba en mode de silenci

1

Obriu l'aplicació Despertador & rellotge i, a continuació, puntegeu l'alarma que

vulgueu editar.

2

Marqueu la casella de selecció

Alarma en mode silenciós i, a continuació,

puntegeu

Fet.

103

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.