Sony Xperia E1 - Navegació per les aplicacions

background image

Navegació per les aplicacions

Podeu navegar entre aplicacions amb les tecles de navegació, la barra d'aplicacions

petites i la finestra d'aplicacions utilitzades recentment, que us permet canviar fàcilment

entre totes les aplicacions utilitzades recentment. Algunes aplicacions es tanquen quan

premeu per sortir-ne mentre que altres continuen executant-se en segon terme. Si

l'aplicació es posa en pausa o s'executa en segon terme, podeu continuar on us quedeu

el proper cop que obriu l'aplicació.

1

Finestra d'aplicacions utilitzades recentment – Permet obrir una aplicació utilitzada recentment

2

Barra d'aplicacions petites: permet obrir una aplicació petita

3

Tecla de navegació de tasca: permet obrir la finestra d'aplicacions utilitzades recentment i la barra

d'aplicacions petites

4

Tecla de navegació d'inici: permet sortir d'una aplicació i tornar a la pantalla inicial

5

Tecla de navegació Enrere: permet tornar a la pantalla anterior dins d'una aplicació o bé tancar

l'aplicació

Per obrir la finestra d'aplicacions utilitzades recentment

Premeu .

16

Aquesta és una versió d'Internet d'aquesta publicació. © Imprimiu només per a ús privat.

background image

Per obrir un menú a l'aplicació

Mentre utilitzeu l'aplicació, premeu .

Un menú no es troba disponible a totes les aplicacions.