Sony Xperia E1 - Gledanje video zapisa u aplikaciji Filmovi

background image

Gledanje video zapisa u aplikaciji Filmovi

Koristite aplikaciju Filmovi da reproducirate filmove i drugi video sadržaj koji ste sačuvali ili

preuzeli na uređaj. Aplikacija Filmovi vam također pomaže da dobijete postere, sažetke

zapleta, informacije o žanru i detalje o režiseru svakog filma. Također možete

reproducirati vaše filmove na drugim uređajima koji su povezani na istu mrežu.

Moguće je da se neke video datoteke neće moći reproducirati u aplikaciji Filmovi.

1

Prikaz opcija menija

2

Povucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste pretražili sve preuzete i sačuvane video zapise

3

Kucnite kako biste reproducirali sačuvane ili preuzete video datoteke

Reproduciranje videa u aplikaciji Filmovi

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite

Filmovi.

2

Pronađite i kucnite video koju želite reproducirati. Ako video nije prikazan na

ekranu, povucite lijevu ivicu ekrana udesno kako biste otvorili meni početnog

ekrana aplikacije Filmovi, a zatim kucnite video koji želite reproducirati.

3

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, kucnite ekran.

4

Da biste pauzirali reproduciranje, kucnite na . Da biste nastavili s

reproduciranjem, kucnite .

5

Da biste premotali unazad, povucite marker trake napretka ulijevo. Da biste

premotali unaprijed, povucite maker trake napretka udesno.

Promjena postavki u aplikaciji Filmovi

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , a zatim pronađite i dotaknite

Filmovi.

2

Dotaknite >

Postavke, a zatim promijenite postavke po želji.

Za promjenu postavki zvuka tokom reproduciranja videa

1

Tokom reproduciranja videa, kucnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Kucnite na , zatim kucnite na

Postavke zvuka.

3

Označite kvadratiće za postavke zvuka koje želite aktivirati.

4

Kada završite, kucnite

OK.

Za dijeljenje video zapisa

1

Tokom reproduciranja videa, kucnite na , zatim kucnite na

Podijeliti.

2

U meniju koji se otvori, kucnite na aplikaciju koju želite koristiti da podijelite

odabrani video, zatim slijedite odgovarajuće korake za slanje.

84

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.