Sony Xperia E1 - Pravne informacije

background image

Pravne informacije

Sony D2004/D2005

Ovaj korisnički vodič je objavila kompanija Sony Mobile Communications AB ili njena lokalna podružnica, bez bilo

kakvih garancija. Kompanija Sony Mobile Communications AB može, u bilo kojem trenutku i bez najave, izvršiti

poboljšanja i promjene ovog korisničkog vodiča zbog tipografskih grešaka, netačnosti trenutnih informacija ili

poboljšanja programa i/ili opreme. Takve će promjene, međutim, biti uvrštene u nova izdanja ovog Korisničkog

vodiča.
© Sony Mobile Communications AB, 2013.
Vaš mobilni uređaj ima sposobnost preuzimanja, pohranjivanja i prosljeđivanja dodatnog sadržaja, npr. melodija

zvona. Korištenje takvog sadržaja može biti ograničeno ili zabranjeno pravima trećih strana, uključujući bez

ograničavanja, ograničenja prema važećim zakonima o autorskim pravima. Vi, a ne Sony, ste u potpunosti

odgovorni za dodatni sadržaj koji preuzimate na mobilni uređaj ili prosljeđujete s uređaja. Prije korištenja bilo kojeg

dodatnog sadržaja, molimo da verificirate da za vaše korištenje imate odgovarajuću licencu ili ovlaštenje. Sony ne

garantira tačnost, integritet ili kvalitet bilo kojeg dodatnog sadržaja ili bilo kojeg sadržaja treće strane. Kompanija

Sony nije ni pod kakvim okolnostima odgovorna na bilo kakav način za vaše nepropisno korištenje dodatnog

sadržaja ili sadržaja trećih strana.
U ovom Korisničkom vodiču se mogu spominjati usluge ili aplikacije koje pružaju treće strane. Korištenje takvog

programiranja ili usluga može zahtijevati posebnu registraciju kod treće strane i može biti predmetom dodatnih

uslova korištenja. Za aplikacije kojima se pristupa na web lokaciji treće strane ili putem nje, molimo da unaprijed

pregledate uslove korištenja i važeća pravila privatnosti tih web lokacija. Sony ne daje uvjerenja, niti garantira

dostupnost ili učinkovitost web lokacija treće strane ili ponuđenih usluga.
Sony je zaštitni znak kompanije Sony Corporation. Android je zaštitni znak kompanije Google Inc. Svi ostali nazivi

proizvoda ili kompanija pomenutih ovdje su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih vlasnika. Bilo koja

prava koja ovdje nisu izričito navedena su zadržana. Posjetite

www.sonymobile.com za dodatne informacije.

Svi crteži dati su samo u svrhu ilustriranja i moguće je da ne prikazuju vjerno stvarni model uređaja.
Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva kompanije Microsoft. Korištenje ili distribucija

ove tehnologije van ovog proizvoda je zabranjena bez pribavljanja odgovarajuće licence od kompanije Microsoft.
Vlasnici sadržaja koriste Windows Media tehnologiju upravljanja digitalnim pravima (WMDRM) kako bi zaštitili svoje

intelektualno vlasništvo, uključujući autorska prava. Ovaj uređaj koristi WMDRM softver za pristup sadržaju

zaštićenom Windows Media tehnologijom upravljanja digitalnim pravima. Ako WMDRM softver ne uspije zaštititi

sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti od kompanije Microsoft da ukine mogućnost softvera da koristi WMDRM da

reproducira ili kopira zaštićeni sadržaj. Ukidanje takve mogućnosti se ne odnosi na nezaštićeni sadržaj. Kada

preuzimate licence za zaštićeni sadržaj, slažete se da kompanija Microsoft može sa licencama uvrstiti listu ukidanja.

Vlasnici sadržaja mogu od vas zahtijevati da ažurirate WMDRM kako biste pristupili njihovom sadržaju. Ukoliko

odbijete izvršiti nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji iziskuje nadogradnju.
Licenca za ovaj proizvod daje se prema patentnom portfelju licenci za MPEG-4 i AVC vizuelne sadržaje za osobno i

nekomercijalno korištenje od strane potrošača za (i) kodiranje video zapisa u skladu sa MPEG-4 vizuelnim

standardom ("MPEG-4 video") ili AVC standardom ("AVC video") i/ili (ii) dekodiranje MPEG- 4 ili AVC video zapisa

koji je kodiran u okviru aktivnosti potrošača koja ima osobni ili nekomercijalni karakter i/ili je pribavljen od pružaoca

video sadržaja koji ima licencu od MPEG LA za pružanje MPEG-4 i/ili AVC video zapisa. Nijedna licenca se ne daje

za neko drugo korištenje niti se podrazumijeva da ju je moguće koristiti u neke druge svrhe. Dodatne informacije

koje se odnose na promocijske, interne i komercijalne upotrebe i pribavljanje licenci mogu se dobiti od kompanije

MPEG LA, L.L.C. Pogledajte stranicu http://www.mpegla.com. Licencu za tehnologiju MPEG Layer-3 za audio

dekodiranje daje Fraunhofer IIS i Thomson.
KOMPANIJA SONY MOBILE NEĆE BITI ODGOVORNA ZA GUBITAK, BRISANJE I/ILI ZAPISIVANJE PREKO

LIČNIH PODATAKA ILI FAJLOVA POHRANJENIH NA TELEFONU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA,

KONTAKTE, MUZIČKE NUMERE I SLIKE) KOJE PROISTIČE IZ AŽURIRANJA UREĐAJA BILO KOJIM OD NAČINA

OPISANIM U OVOM KORISNIČKOM VODIČU, KAO I IZ KORIŠTENJA INDIKACIJA I SAVJETA SAOPĆENIH U

PODODJELJCIMA “NAČINI ZA PRIJENOS KONTAKATA” I “POHRANJIVANJE PODATAKA” OVOG DOKUMENTA.

UKUPNA NOVČANA OBAVEZA KOMPANIJE SONY MOBILE ILI NJENIH DOBAVLJAČA PREMA VAMA ZA BILO

KAKVE NASTALE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE DJELOVANJA (BILO PREMA UGOVORU ILI PREKRŠAJU,

106

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA, NEMAR I SLIČNE SITUACIJE) NE MOŽE PREMAŠITI IZNOS KOJI STE

ZAISTA PLATILI ZA UREĐAJ.

107

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.