Sony Xperia E1 - Letak sa važnim informacijama

background image

Letak sa važnim informacijama

Prije korištenja vašeg uređaja, molimo da pročitate letak Važne informacije koji se nalazi u

Vodiču za postavljanje u vašem uređaju ili u kutiji.

Za ručno pristupanje čarobnjaku za postavljanja

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Kucnite na

Postavke > Vodič za postavljanje.