Sony Xperia E1 - Prečice i fascikle

background image

Prečice i fascikle

Koristite prečice i fascikle kako biste upravljali aplikacijama i Početni ekran držali urednim.

17

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Pristup fascikli koja sadrži aplikacije

2

Pristup aplikaciji pomoću prečice

Dodavanje prečice na Početni ekran

1

Dodirnite i držite prazno područje na Početni ekran dok uređaj ne zavibrira i ne

pojavi se meni za prilagođavanje.

2

U izborniku prilagođavanja kucnite

Aplikacije.

3

Pomičite se kroz listu aplikacija i odaberite aplikaciju. Odabrana aplikacija se

dodaje na Početni ekran.

U koraku 3, alternativno, možete kucnuti

Prečice i zatim odabrati aplikaciju s dostupnog

spiska. Ako koristite taj metod za dodavanje prečica, neke dostupne aplikacije dozvoljavaju

dodavanje određene funkcije prečici.

Za premještanje stavke na početnom ekranu

Dodirnite i držite stavku dok se ne uveća i dok uređaj ne počne vibrirati, zatim

povucite stavku na novu lokaciju.

Za brisanje stavke sa početnog ekrana

Dodirnite i držite stavku dok se ona ne poveća i dok uređaj ne počne vibrirati,

zatim povucite stavku prema .

Za kreiranje fascikle na početnom ekranu

Dodirnite i držite ikonu aplikacije ili prečicu dok se ne uveća i dok uređaj ne počne

vibrirati, zatim je povucite i ispustite na vrh ikone druge aplikacije ili prečice.

Za dodavanje stavki u fasciklu na početnom ekranu

Dodirnite i držite stavku dok se ne poveća i dok uređaj ne počne vibrirati, zatim

stavku povucite u fasciklu.

Za promjenu imena fascikle na početnom ekranu

1

Kucnite na fasciklu kako biste ju otvorili.

2

Kucnite na traku naslova fascikle kako biste prikazali

Ime fascikle polje.

3

Unesite ime nove fascikle i kucnite na

Gotovo.