Sony Xperia E1 - Postavke razmjenjivanja poruka

background image

Postavke razmjenjivanja poruka

Za promjenu postavki obavještenja o poruci

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim pronađite i kucnite na .

2

Kucnite na , zatim kucnite na

Postavke.

3

Da postavite zvuk obavještenja, kucnite na

Zvuk obavještenja i odaberite opciju.

4

Za druge postavke obavještenja, označite ili uklonite oznaku iz odgovarajućih

kvadratića.

Isključivanje ili uključivanje funkcije izvještavanja o isporuci za odlazne poruke

1

Na ekranu Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke.

3

Označite okvir za potvrdu

Izvještaj o isporuci ili uklonite oznaku.

Nakon uključivanja funkcije izvještavanja o isporuci, u porukama koje su uspješno isporuče

prikazuje se kvačica.