Sony Xperia E1 - Google Maps™ i navigacija

background image

Google Maps™ i navigacija

Koristite Google Maps™ da pratite svoju trenutnu lokaciju, prikažete situaciju u

saobraćaju u stvarnom vremenu i primite detaljne upute do svog odredišta.

92

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Kada prikazujete kartu, koristite promet podataka da uspostavite internet vezu i podaci

se prenose na uređaj. Stoga je dobra ideja sačuvati kartu na uređaj i tako je učiniti

dostupnom van mreže prije odlaska na put. Na ovaj način, možete izbjeći visoke

troškove rominga.

Aplikacija Google Maps™ iziskuje korištenje internetske veze kada se koristi na mreži. Možete

napraviti troškove za vezu za prijenos podataka kada se povežete na internet s uređaja.

Obratite se svom operateru mreže za dodatne informacije. Aplikacija Google Maps™ možda

neće biti dostupna na svakom tržištu, u svakoj državi ili regiji.

1

Unesite adresu ili naziv kako biste potražili lokaciju, npr. naziv ili adresu restorana.

2

Odaberite način prevoza i preuzmite upute za dolazak do odredišta.

3

Prikažite informacije o računu.

4

Oznaka lokacije – prikazuje pretraženu lokaciju na karti.

5

Prikažite trenutnu lokaciju.

6

Prikažite pomoć i opcije.

Prikaz vaše lokacije na karti

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Karte, a zatim kucnite .

Traženje lokacije

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Karte.

3

U polje za pretraživanje unesite naziv lokacije koju želite pronaći.

4

Kucnite tipku Enter na tastaturi kako biste započeli pretraživanje ili odaberite

predloženu lokaciju sa spiska. Ako pretraživanje bude uspješno, lokacija se na

karti označava znakom .

Pronalaženje uputa za kretanje

1

Prilikom prikazivanja karte, kucnite .

2

Odaberite način transporta, a zatim unesite polaznu tačku i odredište.

Preporučene rute se pojavljuju na spisku.

3

Kucnite opciju na spisku preporučenih ruta kako biste prikazali upute za kretanje

na karti.

Postavljanje karte za korištenje van mreže

1

Prilikom prikazivanja karte, kucnite polje za pretraživanje.

2

Pomjerite se na dno i kucnite

Postavi ovo područje karte da bude dostupno van

mreže. Područje prikazano na karti će se sačuvati na uređaj.

Više informacija o aplikaciji Google Maps™

Kada koristite Google Maps™, kucnite , a zatim kucnite

Pomoć.

93

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.