Sony Xperia E1 - Preuzimanje aplikacija s usluge Google Play™

background image

Preuzimanje aplikacija s usluge Google Play™

Google Play™ je zvanična Google prodavnica na mreži za preuzimanje aplikacija, igara,

muzike, filmova i knjiga. Ona obuhvata i besplatne i plaćene aplikacije. Prije nego što

počnete preuzimati s usluge Google Play™ provjerite da li imate aktivnu internetsku vezu,
po mogućnosti preko Wi-Fi

®

veze kako bi se ograničili troškovi za promet podataka.

Da biste koristili Google Play™, potrebno je da imate Google™ račun. Google Play™ možda

nije dostupan u svim zemljama ili regijama.

Preuzimanje aplikacije s usluge Google Play™

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite

Play Store.

3

Pronađite stavku koju želite preuzeti pretraživanjem kategorija ili korištenjem

funkcije traženja.

4

Kucnite stavku kako biste vidjeli njene detalje te slijedite upute kako biste okončali

instaliranje.

Neke aplikacije možda trebaju pristupati podacima, postavkama i različitim funkciama na

uređaju kako bi funkcionirale pravilno. Instalirajte aplikacije i dajite dozvole samo onim

aplikacijama koje smatrate za pouzdane.

Dozvole dodijeljene preuzetoj aplikaciji možete prikazati ako kucnete aplikaciju pod opcijom

Postavke > Aplikacije.