Sony Xperia E1 - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem telefonskog broja, kucanjem prstom na broj koji je

sačuvan na listi kontakata ili kucanjem prstom na broj telefona u prikazu registra poziva.

Također možete koristiti svojstvo pametnog biranja da brzo pronađete brojeve sa spiska

kontakata i iz registra poziva. Da biste uputili video poziv, možete koristiti aplikaciju

Hangouts™ za razmjenu trenutnih poruka i video razgovore na uređaju. Pogledajte

Razmjena trenutnih poruka i video razgovor na stranici 55 .

1

Otvorite listu kontakata

2

Prikažite unose u registru poziva

3

Prikažite omiljene kontakte

4

Prikažite sve grupe kontakata sačuvane na uređaju

5

Izbriši broj

6

Brojčana tastatura

7

Prikažite više opcija

8

Dugme za pozivanje

9

Sakrij ili prikaži birač

Za upućivanje poziva biranjem

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Telefon.

3

Unesite broj primaoca i kucnite na .

Za pozivanje korištenjem pametnog biranja

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Telefon.

3

Koristite brojčanu tastaturu da biste unijeli slova ili brojeve koji odgovaraju kontaktu

kojeg želite pozvati. Dok unosite svako slovo ili broj, pojavljuje se lista mogućih

podudarnosti.

4

Kucnite na kontakt koji želite pozvati.

40

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za upućivanje međunarodnog poziva

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Telefon.

3

Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak “+”.

4

Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj (bez početnih nula) i telefonski broj, zatim

kucnite na .

Prikazivanje ili sakrivanje telefonskog broja

Možete odabrati želite li da vaš telefonski broj bude prikazan ili sakriven na uređajima

primalaca poziva kada ih pozovete.

Prikazivanje ili sakrivanje vašeg telefonskog broja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Postavke poziva > Dodatne postavke >

Identifikacija pozivatelja.