Sony Xperia E1 - Korištenje slušalica sa mikrofonom

background image

Korištenje slušalica sa mikrofonom

Koristite pribor koji dolazi uz vaš uređaj ili drugi kompatibilni pribor, kako bi ostvarili optimalan

učinak.

89

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za korištenje slušalica sa mikrofonom

1

Povežite slušalice sa mikrofonom s vašim uređajem.

2

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite tipku za rukovanje pozivom.

3

Da biste završili poziv, pritisnite tipku za rukovanje pozivom.

Ako slušalice sa mikrofonom nisu isporučene s uređajem, možda ćete ih morati kupiti

odvojeno.

Ukoliko slušate muziku, muzika se zaustavlja kada odgovorite na poziv i nastavlja se nakon

što završite poziv.