Sony Xperia E1 - Ažuriranje uređaja

background image

Ažuriranje uređaja

Softver na uređaju trebate ažurirati kako biste imali najnovije funkcionalnosti, poboljšanja i

popravke grešaka radi osiguravanja optimalnih performansi. Kada je dostupno ažuriranje

softvera, na statusnoj traci se pojavljuje . Nova ažuriranja možete potražiti i ručno.
Najjednostavniji način za instaliranje ažuriranja softvera je bežično s uređaja. Međutim,

neka ažuriranja nisu dostupna za bežično preuzimanje. U takvom slučaju trebate koristiti
aplikaciju Xperia™ Companion na PC računaru ili računaru Apple

®

Mac

®

kako biste

ažurirali uređaj.
Za više informacija u vezi ažuriranja softvera, idite na

www.sonymobile.com/update.

Nedovoljan preostali kapacitet pohrane može spriječiti izvršavanje ažuriranja. Osigurajte

dovoljan kapacitet pohrane prije pokušaja ažuriranja.

Traženje novog softvera

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Update Center.

3

Da biste provjerili da li vam je na uređaju instaliran najnoviji softver, kucnite

Sistem.

Da biste potražili ažuriranja aplikacija instaliranih na uređaju, kucnite

Ažuriranja.

Ažuriranje uređaja bežičnim putem

Koristite aplikaciju Update Center kako biste uređaj ažurirali bežičnim putem. Na taj način

se vrši ažuriranje aplikacija i ažuriranje sistema, a možete i olakšati preuzimanje novih

aplikacija razvijenih za vaš uređaj. Ažuriranja koja možete preuzeti preko mobilne mreže

ovise o operateru. Preporučuje se da koristite Wi-Fi® mrežu umjesto mobilne prilikom

preuzimanja novog softvera kako biste izbjegli troškove za promet podataka.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja sistema

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Update Center > Sistem.

3

Odaberite željeno ažuriranje sistema, a zatim kucnite .

4

Kada se preuzimanje završi, kucnite i slijedite upute na ekranu kako biste

dovršili instalaciju.

98

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja aplikacija

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Update Center > Sistem.

3

Da biste preuzeli određeno ažuriranje aplikacije, odaberite ažuriranje, a zatim

kucnite . Da biste preuzeli sva dostupna ažuriranja aplikacija, kucnite .

Ažuriranja se automatski instaliraju nakon preuzimanja.

Ažuriranje uređaja pomoću računara

Možete preuzeti i instalirati ažuriranja softvera na uređaj pomoću računara sa
internetskom vezom. Potrebno vam je USB kablo i PC ili računar Apple

®

Mac

®

koji

izvršava softver Xperia™ Companion.

Ako softver Xperia™ Companion nemate instaliran na odgovarajućem računaru, povežite

uređaj na računar koristeći USB kablo i slijedite upute za instalaciju na ekranu.

Ažuriranje uređaja putem računara

1

Provjerite da li je Xperia™ Companion softver instaliran na PC ili računar Apple

®

Mac

®

.

2

Povežite uređaj s računarom putem USB kabla.

3

Otvorite Xperia™ Companion ako se nije automatski pokrenuo.

4

Računar: Ukoliko se pronađe novo ažuriranje za softver, pojavljuje se iskočni

prozor. Slijedite upute na ekranu kako biste pokrenuli relevantna ažuriranja

softvera.

Kad uređaj povežete sa računarom putem USB kabla, od vas će se zatražiti da instalirate

softver Xperia™ Companion ili da otkažete proces ukoliko prethodno niste odabrali

Ne prikazuj

ponovo.