Sony Xperia E1 - Punjenje uređaja

background image

Punjenje uređaja

U uređaju koji kupite baterija je djelimično napunjena. Uređaj možete koristiti i dok se

puni. Pročitajte više o bateriji i načinu unapređivanja njene učinkovitosti u odjeljku

Baterija

i upravljanje napajanjem na stranici 100 .

Punjenje uređaja

9

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Uključite punjač u utičnicu.

2

Utaknite jedan kraj USB kabla u punjač (ili u USB priključak na računaru).

3

Uključite drugi kraj kabla u mikro USB priključak na uređaju, tako da USB simbol

bude okrenut prema gore. Lampica obavještenja svijetli kada punjenje počne.

4

Kada se uređaj u potpunosti napuni, isključite USB kabl iz uređaja elefona

povlačenjem ravno prema vani. Pazite da ne izvijate priključak.

Ako je baterija sasvim ispražnjena, može proteći nekoliko minuta dok lampica obavještenja ne

zasvijetli i ne pojavi se ikona punjenja

.

Status svjetla obavještenja za bateriju

Zelena

Nivo napunjenosti baterije je veći od 90%

Trepćuća crvena

Baterija se puni i nivo napunjenosti baterije je manji od 15%

Narandžasta

Baterija se puni i nivo napunjenosti baterije je manji od 90%

10

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.