Sony Xperia E1 - Poboljšavanje izlaza zvuka

background image

Poboljšavanje izlaza zvuka

Zvuk uređaja možete poboljšati ručnim omogućavanjem pojedinačnih postavki zvuka kao

što su Clear Phase™ i xLOUD™ ili možete pustiti da tehnologija ClearAudio+ automatski

podešava zvuk. Također možete omogućiti program za dinamičko normaliziranje kako bi

se minimizirale razlike u jačini zvuka između različitih medijskih datoteka.

Korištenje tehnologije Clear Phase™

Koristite Sony tehnologiju Clear Phase™ da automatski prilagodite kvalitet zvuka koji

dolazi iz internih zvučnika vašeg uređaja te da dobijete čistiji, prirodniji zvuk.

Za poboljšanje kvaliteta zvuka zvučnika koristeći Clear Phase™

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Zvuk > Zvučni efekti.

3

Skinite oznaku sa

ClearAudio+ kvadratića, ako je označen.

4

Kucnite na

Poboljšanja zvuka > Postavke.

5

Označite

Clear Phase™ kvadratić.

Aktivacija svojstva Clear Phase™ nema učinka na aplikacije glasovne komunikacije. Na

primjer, neće biti promjene u kvalitetu zvuka glasovnog poziva.

Korištenje tehnologije xLOUD™

Koristite Sony tehnologiju xLOUD™ za filtiriranje zvuka da poboljšate jačinu zvučnika bez

da oštetite kvalitet. Primite dinamičniji zvuk dok slušate vaše omiljene pjesme.

Za poboljšavanje jačine zvuka zvučnika koristeći xLOUD™

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Zvuk > Zvučni efekti.

3

Skinite oznaku sa

ClearAudio+ kvadratića, ako je označen.

4

Kucnite na

Poboljšanja zvuka > Postavke.

5

Označite

xLOUD™ kvadratić.

Aktivacija svojstva xLOUD™ nema učinka na aplikacije glasovne komunikacije. Na primjer,

neće biti promjene u kvalitetu zvuka glasovnog poziva.

36

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.