Sony Xperia E1 - Liste reprodukcije

background image

Liste reprodukcije

Na početnom ekranu aplikacije “WALKMAN” možete kreirati sopstvene liste reprodukcije

od muzike koju ste sačuvali na uređaju.

Kreiranje vlastitih listi reprodukcije

1

Na početnom ekranu aplikacije “WALKMAN” dodirnite i držite naziv albuma ili

pjesme koju želite dodati na listu reprodukcije.

2

U izborniku koji se otvori, kucnite

Dodaj u > Kreirati novu listu reprod..

3

Unesite ime za listu reprodukcije i kucnite

OK.

Također možete kucnuti sliku albuma, a zatim kucnuti kako biste kreirali novu listu

reprodukcije.

Reproduciranje vlastitih listi reprodukcije

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije “WALKMAN”, a zatim kucnite

Liste

reprodukcije.

2

Pod stavkom

Liste reprodukcije odaberite listu reprodukcije koju želite otvoriti.

3

Ako želite reproducirati samo jednu pjesmu na listi reprodukcije, kucnite naziv

pjesme. Ako želite reproducirati sve pjesme, kucnite

Miješanje svih.

Dodavanje pjesama na listu reprodukcije

1

Na početnom ekranu aplikacije “WALKMAN” pretražite pjesmu ili album koji želite

dodati na listu reprodukcije.

2

Dodirnite i držite naslov pjesme ili albuma, a zatim kucnite

Dodaj u.

3

Kucnite ime liste reprodukcije kojoj želite dodati album ili pjesmu. Album ili pjesma

se dodaje listi reprodukcije.

Uklanjanje numere sa liste reprodukcije

1

U listi reprodukcije, dodirnite i držite dodirnutim naziv numere koju želite izbrisati.

2

Dotaknite

Izbrisati sa liste reprodukcije sa liste koja se pojavi.

Brisanje liste reprodukcije

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije “WALKMAN”, a zatim kucnite

Liste

reprodukcije.

2

Dodirnite i držite listu reprodukcije koju želite izbrisati.

3

Kucnite

Izbrisati.

4

Ponovo kucnite

Izbrisati za potvrdu.

Ne možete izbrisati zadane liste reprodukcije.