Sony Xperia E1 - Dijeljenje muzike

background image

Dijeljenje muzike

Dijeljenje pjesme

1

Na početnom ekranu aplikacije “WALKMAN” pretražite pjesmu ili album koji želite

podijeliti.

2

Dodirnite i držite naslov pjesme, a zatim kucnite

Dijeli.

3

Odaberite aplikaciju sa liste, a zatim slijedite upute na ekranu.

Na isti način možete i podijeliti albume i liste reprodukcije.

64

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Dijeljenje muzike na usluzi Facebook™

Funkcija Muzika prijatelja prikuplja veze na muziku i druge sadržaje povezane s muzikom

koje vi i vaši prijatelji djelite putem usluge Facebook™.

Dijeljenje i status "Sviđa mi se" za pjesmu na usluzi Facebook™

1

Tokom reproduciranja pjesme u aplikaciji "WALKMAN", kucnite kako biste

prikazali status "Sviđa mi se" na usluzi Facebook™. Ukoliko želite, dodajte

komentar u polje za komentare.

2

Za slanje pjesme na uslugu Facebook™ dotaknite

Dijeli. Ako je pjesma uspješno

primljena, s usluge Facebook™ ćete primiti poruku o potvrdi.

Upravljanje muzikom od vaših prijatelja na usluzi Facebook™

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije “WALKMAN”, a zatim kucnite

Muzika

prijatelja > Nedavne.

2

Kucnite stavku s kojom želite raditi.

3

Upravljajte stavkom po želji. Na primjer, da biste pjesmu označili statusom "Sviđa

mi se", kucnite . Da biste komentirali pjesmu, dodajte komentar u polje za

komentare.

Prikazivanje muzike koju se podijelili na usluzi Facebook™

1

Otvorite meni početnog ekrana aplikacije “WALKMAN”, a zatim kucnite

Muzika

prijatelja > Moje dijeljene.

2

Pomaknite se do stavke koju želite otvoriti, a zatim kucnite na nju. Prikazat će se

svi komentari, ako ih ima, o stavci koje ste postavili na uslugu Facebook™.