Sony Xperia E1 - Ekranska tastatura

background image

Ekranska tastatura

Tekst možete unositi pomoću ekranske QWERTY tastature doticanjem svakog slova

pojedinačno ili možete koristiti funkciju Unosa pokretom i klizno pomjerati prst od slova

do slova radi oblikovanja riječi.
Za unos teksta možete postaviti do tri latinična jezika. Tastatura otkriva jezik koji koristite i

prilikom unosa predviđa riječi za odnosni jezik. Neke aplikacije automatski otvaraju

ekransku tastaturu, na primjer aplikacije za e-poštu i razmjenu tekstualnih poruka.

1 Brisanje znaka ispred kursora.

2 Unos oznake kraja reda ili potvrda unosa teksta.

3 Unos razmaka.

4 Personalizacija tastature. Ova tipka nestaje nakon personalizacije tastature.

5 Prikaz brojeva i simbola. Za više simbola dotaknite

.

6 Prelazak između malih slova , velikih slova i tipki za odnosno mijenjanje . Za neke jezike, ova tipka

koristi za pristup dodatnim jezičnim znakovima.

Prikaz ekranske tastature radi unosa teksta

Kucnite polje za unos teksta.

Korištenje ekranske tastature u položenoj orijentaciji

Kada je prikazana ekranska tastatura, okrenite uređaj ustranu.

Možda ćete trebati prilagoditi postavke u nekim aplikacijama kako biste omogućili položenu

orijentaciju.

Unos teksta znak po znak

1

Da biste unijeli znak koji je vidljiv na tastaturi, kucnite dati znak.

2

Da biste unijeli varijantu znaka, dodirnite i držite znak regularne tastature kako

biste dobili listu dostupnih opcija, zatim odaberite sa liste. Na primjer, da biste

unijeli "é", dodirnite i držite dok se ne pojave druge opcije, a zatim, dok držite vaš

prst pritisnutim na tastaturi, povucite i odaberite "é".

Kucanje tačke

Nakon što unesete riječ, kucnite razmaknicu dva puta.

Unos teksta pomoću funkcije unosa pokretom

1

Kada se prikaže ekranska tastatura, povlačite prstom po slovima da biste sročili

riječ koju želite napisati.

2

Podignite prst nakon unosa riječi. Intuitivni unos se pojavljuje na osnovu slova koja

ste dodirnuli.

3

Ako se željena riječ ne pojavi, dotaknite kako biste vidjeli druge opcije i odabrali

ih u skladu s tim. Ako se željena opcija ne pojavi, izbrišite cijelu riječ i ponovo je

sročite ili je unesite pojedinačnim dodirivanjem svakog slova.

37

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Promjena postavki za funkciju Prevlačite za pisanje

1

Kada je prikazana ekranska tastatura, kucnite .

2

Kucnite , a zatim kucnite

Postavke tastature > Postavke unosa teksta.

3

Da biste aktivirali ili deaktivirali funkciju unosa pokretom, označite ili skinite oznaku

u okviru za potvrdu

Prevlačite za pisanje.