Sony Xperia E1 - Omiljeni i grupe

background image

Omiljeni i grupe

Kontakte možete označiti kao omiljene kako biste im mogli brzo pristupati iz aplikacije

Kontakti. Kontakte možete pridružiti grupama kako biste brže pristupili grupi kontakata iz

aplikacije Kontakti.

Za označavanje kontakta kao omiljenog ili skidanje takve oznake

1

Iz Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Kucnite na kontakt koji želite dodati u omiljene ili koji želite ukloniti iz omiljenih.

3

Kucnite na .

Prikaz omiljenih kontakata

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , a zatim dotaknite .

2

Dotaknite

.

50

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Pridruživanje kontakta grupi

1

U aplikaciji Kontakti, kucnite na kontakt koji želite dodijeliti grupi.

2

Kucnite na , zatim kucnite na traku direktno ispod

Grupe.

3

Označite okvire za potvrdu za grupe kojima želite dodati kontakt.

4

Kucnite

Gotovo.