Sony Xperia E1 - Organiziranje poruka e-pošte

background image

Organiziranje poruka e-pošte

Razvrstavanje e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

E-pošta.

3

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite

i odaberite račun koji želite

razvrstati, a zatim u padajućem meniju dotaknite

Dolazne poruke. Ako želite

razvrstati sve vaše račune e-pošte odjednom, dotaknite

, a zatim dotaknite

Kombinirane dolazne por..

4

Dotaknite , a zatim dotaknite

Sortirati.

5

Odaberite opciju razvrstavanja.

Traženje poruka e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , zatim pronađite i dotaknite

E-pošta.

2

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite

i odaberite naziv računa koji želite

provjeriti, a zatim u padajućem meniju dotaknite

Dolazne poruke. Ako želite

pretražiti sve vaše račune e-pošte odjednom, dotaknite

, a zatim dotaknite

Kombinirani prikaz.

3

Dotaknite .

4

Unesite tekst pretrage, a zatim na tastaturi dotaknite .

5

Rezultati pretraživanja pojavljuju se na listi razvrstanoj po datumima. Dotaknite

poruku e-pošte koju želite otvoriti.

Prikazivanje svih fascikli jednog računa e-pošte

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , zatim pronađite i dotaknite

E-pošta.

2

Ako koristite više računa e-pošte, dotaknite

i odaberite račun koji želite

provjeriti.

3

U računu koji želite provjeriti odaberite

Prikaži sve mape.

Brisanje poruke e-pošte

1

U dolaznim porukama vaše e-pošte označite kvadratić za označavanje za poruku

koju želite izbrisati, a zatim dotaknite .

2

Dotaknite

Izbrisati.

U pregledu dolaznih poruka e-pošte možete i listati poruku udesno kako biste je izbrisali.

59

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.