Sony Xperia E1 - Okno za pregled e-pošte

background image

Okno za pregled e-pošte

Okno za pregled je dostupni za prikazivanje i čitanje poruka e-pošte u položenoj

orijentaciji. Nakon aktiviranja, možete ga koristiti za istovremeno prikazivanje spiska

poruka e-pošte i jedne odabrane poruke e-pošte.

58

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Aktiviranje okna za probni prikaz

1

Iz vašeg Početni ekrandotaknite , zatim pronađite i dotaknite

E-pošta.

2

Dotaknite , a zatim dotaknite

Postavke.

3

Dotaknite

Opće > Razdvojeni prikaz.

4

Odaberite opciju ili kombinaciju opcija, a zatim kliknite na dugme

OK.

Čitanje poruka e-pošte pomoću okna za prikaz

1

Provjerite da li je okno za prikaz aktivirano.

2

Otvorite dolazne poruke e-pošte.

3

Pomjerajte se gore ili dolje i dotaknite poruku e-pošte koju želite pročitati.

4

Za prikaz poruke e-pošte preko cijelog ekrana, dotaknite razdjelnik (smješten

između liste e-pošte i teksta e-pošte).

5

Za povratak na obični prikaz dolaznih poruka, ponovo dotaknite razdjelnik.