Sony Xperia E1 - Съдържание

background image

Съдържание

Първи стъпки.............................................................................. 6

Кратък преглед......................................................................................................... 6
Сглобяване............................................................................................................... 7
Защита на екрана.....................................................................................................8
Стартиране на устройството за първи път............................................................ 8
Защо ми е необходим акаунт в Google™?............................................................. 9
Зареждане на устройството.................................................................................... 9

Запознаване с основните функции.......................................11

Използване на чувствителния на допир екран.................................................... 11
Заключване и отключване на екрана................................................................... 13
Начален екран........................................................................................................ 14
Екран с приложения...............................................................................................15
Навигация в приложения.......................................................................................16
Графични обекти.................................................................................................... 17
Бързи клавиши и папки..........................................................................................17
Фон и теми.............................................................................................................. 18
Заснемане на екрана (скрийншот)........................................................................19
Състояние и известия............................................................................................19
Икони в лентата на състоянието...........................................................................20
Общ преглед на приложенията.............................................................................22

Изтегляне на приложения....................................................... 24

Изтегляне на приложения от Google Play™.........................................................24
Изтегляне на приложения от други източници.................................................... 24

Интернет и мрежи..................................................................... 25

Търсене в уеб......................................................................................................... 25
Настройки за Интернет и MMS .............................................................................25
Wi-Fi®...................................................................................................................... 26
Споделяне на вашата мобилна връзка за данни................................................ 28
Контрол върху използването на данни.................................................................29
Избор на мобилни мрежи...................................................................................... 30
Виртуални частни мрежи (VPN)............................................................................ 30

Синхронизиране на данни на устройството ви.................. 31

Синхронизиране с онлайн акаунти....................................................................... 31
Синхронизиране с Microsoft® Exchange ActiveSync®..........................................31

Основни настройки.................................................................. 33

Достъп до настройките.......................................................................................... 33
Звук, тон на звънене и сила на звука................................................................... 33
Защита на SIM картата ......................................................................................... 34
Настройки на екрана..............................................................................................34

2

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Заключване на екрана........................................................................................... 35
Езикови настройки..................................................................................................36
Дата и час............................................................................................................... 36
Подобряване на звуковия изход........................................................................... 37

Въвеждане на текст................................................................. 38

Екранна клавиатура............................................................................................... 38
Гласово въвеждане на текст................................................................................. 39
Редактиране на текст.............................................................................................39
Персонализиране на клавиатурата на Xperia......................................................40

Повикване.................................................................................. 41

Провеждане на разговори..................................................................................... 41
Приемане на повиквания.......................................................................................42
Текущи разговори...................................................................................................43
Използване на регистъра на повикванията......................................................... 43
Пренасочване на повиквания................................................................................44
Ограничаване на обажданията............................................................................. 44
Разговори с няколко души..................................................................................... 45
Конферентни разговори.........................................................................................45
Гласова поща..........................................................................................................46
Спешни повиквания............................................................................................... 46

Контакти .................................................................................... 47

Прехвърляне на контакти...................................................................................... 47
Търсене и преглед на контакти............................................................................. 48
Добавяне и редактиране на контакти................................................................... 49
Добавяне на медицинска информация и информация за контакти за
спешни случаи........................................................................................................50
Предпочитани и групи............................................................................................51
Изпращане на информация за контакт.................................................................52
Предотвратяване на дублиране на записи в приложението Контакти.............. 52
Създаване на резервно копие на контактите.......................................................53

Съобщения и чат...................................................................... 54

Четене и изпращане на съобщения......................................................................54
Организиране на съобщенията.............................................................................55
Осъществяване на обаждане от съобщение.......................................................56
Настройки за съобщения.......................................................................................56
Незабавни съобщения и видео чат...................................................................... 56

Имейл..........................................................................................58

Настройка на имейл...............................................................................................58
Изпращане и получаване на имейл съобщения..................................................58
Прозорец за преглеждане на имейли...................................................................60
Организиране на имейл съобщенията................................................................. 60
Настройки за имейл акаунт................................................................................... 61

3

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Gmail™.................................................................................................................... 61

Музика ........................................................................................63

Прехвърляне на музика към вашето устройство ................................................63
Слушане на музика................................................................................................ 63
Меню на началния екран на "WALKMAN"............................................................ 64
Списъци за изпълнение.........................................................................................66
Споделяне на музика.............................................................................................66
Подобряване на звука............................................................................................67
Визуализатор .........................................................................................................67
Разпознаване на музика с TrackID™.................................................................... 68
Онлайн услуга Music Unlimited.............................................................................. 69

FM

радио.................................................................................... 70

Слушане на радио..................................................................................................70
Предпочитани радио канали................................................................................. 71
Настройки на звука.................................................................................................71

Камера........................................................................................ 72

Правене на снимки и видеоклипове..................................................................... 72
Използване на Smile Shutter™ за снимане на усмихнати лица..........................73
Добавяне на географската позиция към снимките..............................................73
Общи настройки на камерата................................................................................73
Настройки на фотоапарата................................................................................... 75
Настройки на видеокамерата................................................................................78

Разглеждане на снимки и видеоклипове в "Албум"..........80

Разглеждане на снимки и видеоклипове..............................................................80
Споделяне и управление на снимки и видеоклипове......................................... 81
Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки".........................82
Меню на началния екран на албума.....................................................................83
Разглеждане на снимките ви върху карта............................................................83

Видеоклипове........................................................................... 86

Гледане на видеоклипове с приложението "Филми"...........................................86
Прехвърляне на видеосъдържание на устройството .........................................87
Управление на видео съдържание....................................................................... 87

Свързване..................................................................................88

Безжична технология Bluetooth® ......................................................................... 88
Компютърен инструмент........................................................................................90
Управление на файлове с помощта на компютър...............................................90
Използване на слушалки с микрофон ................................................................. 91
Контрол на аксесоарите и настройките с приложението Smart Connect...........92

Пътуване и карти......................................................................94

Използване на услуги за местоположение...........................................................94
Google Maps™ и навигация...................................................................................95
Самолетен режим.................................................................................................. 96

4

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Календар и будилник...............................................................97

Календар.................................................................................................................97
Аларма и часовник................................................................................................. 98

Поддръжка и ремонт..............................................................101

Поддръжка за вашето устройство...................................................................... 101
Актуализиране на устройството..........................................................................101
IMEI номер............................................................................................................ 102
Управление на батерията и захранването.........................................................103
Памет и съхранение.............................................................................................104
Създаване на резервни копия и възстановяване на съдържание...................105
Рестартиране и връщане в начално състояние на Вашето устройство..........107
Рециклиране на устройството.............................................................................108

Важна информация................................................................ 109

Листовка с важна информация........................................................................... 109
Ограничения на услуги и функции...................................................................... 109
Правна информация............................................................................................ 109

5

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.