Sony Xperia E1 - Контрол на аксесоарите и настройките с приложението Smart Connect

background image

Контрол на аксесоарите и настройките с приложението
Smart Connect

Използвайте приложението Smart Connect, за да зададете какво да става във вашето устройство,
когато свързвате или изключвате аксесоар. Можете например да решите приложението FM радио
да стартира винаги, когато свържете слушалки.
Можете да използвате приложението Smart Connect за стартиране на специфично действие или
група от действия на вашето устройство в определени моменти от деня. Например, когато
включите слушалки между 7:00 и 9:00 сутринта, може да решите, че:

Приложението "WALKMAN" стартира.

Уеб браузърът отваря сутрешния вестник.

Силата на звука на звъненето е настроена на вибрация.
С приложението Smart Connect можете също да управлявате аксесоарите си – като например
SmartTags и SmartWatch. Потърсете в ръководството за потребителя на дадения аксесоар за
повече информация.

1

Натискане за показване на всички добавени устройства

2

Добавяне на устройство или събитие

3

Преглед на опциите в менюто

4

Натискане за показване на всички добавени събития

5

Натискане за активиране на събитие

6

Натискане за показване на данните за събитие

92

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Създаване на събитие за приложението Smart Connect

1

От Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Ако отваряте приложението Smart Connect за пръв път, натиснете OK, за да се затвори
въвеждащия екран.

3

В раздел Събития, натиснете .

4

Ако създавате събитие за пръв път, натиснете OK отново, за да се затвори въвеждащият
екран.

5

Добавете условия, при които бихте искали да се задейства събитието. Условие може да
бъде свързването на аксесоар или определен интервал от време или и двете.

6

Натиснете

, за да продължите.

7

Добавете това, което искате да се случи, когато свържете аксесоар, и задайте други
настройки, както желаете.

8

Натиснете

, за да продължите.

9

Задайте име на събитието, след което натиснете Готово.

За да добавите Bluetooth® аксесоар, трябва първо да го сдвоите с вашето устройство.

Редактиране на събитие за приложението Smart Connect

1

Стартирайте приложението Smart Connection.

2

В раздел Събития натиснете дадено събитие.

3

Ако събитието е изключено, преместете плъзгача надясно, за да го включите.

4

Натиснете Редактиране, след което променете настройките, както желаете.

Изтриване на събитие

1

Стартирайте приложението Smart Connection.

2

В раздел Събития докоснете и задръжте събитието, което искате да изтриете, след
което натиснете Изтриване на събитие.

3

Натиснете Изтрий за потвърждение.

Можете също така да отворите събитието, което искате да изтриете, след което
натиснете > Изтриване на събитие > Изтрий.

Управление на устройства

Използвайте приложението "Smart Connect" за управление на набор от интелигентни аксесоари,
които можете да свържете с устройството си, включително SmartTags, SmartWatch и Smart
Wireless Headset pro от Sony. Smart Connect изтегля всички необходими приложения и намира
също така приложения от други производители при наличие на такива. Устройствата, които сте
свързвали по-рано, се показват в списък, предоставящ ви допълнителна информация за
функциите на всяко устройство.

Сдвояване и свързване на аксесоар

1

Стартирайте приложението за интелигентно свързване. Ако отваряте приложението Smart
Connect за пръв път, натиснете OK, за да се затвори въвеждащия екран.

2

Натиснете Устройства, след което натиснете .

3

Натиснете OK, за да стартирате търсенето на устройства.

4

В списъка с резултати от търсенето натиснете името на устройството, което искате да
добавите.

Регулиране на настройките за свързан аксесоар

1

Сдвоете и свържете аксесоара с устройството.

2

Стартирайте приложението за интелигентно свързване.

3

Натиснете Устройства, след което натиснете името на свързания аксесоар.

4

Регулирайте желаните настройки.

93

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.