Sony Xperia E1 - Компютърен инструмент

background image

Компютърен инструмент

Xperia™ Companion може да ви помогне да свържете вашето устройство с компютър и да
управлявате съдържание, като например камера и мултимедийно съдържание, да преглеждате
файлове чрез устройството и да управлявате софтуера му.

Xperia™ Companion

Xperia ™ Companion е компютърен софтуер с колекция от инструменти и приложения, които
можете да използвате, когато свържете устройството си към компютър. С Xperia™ Companion
можете:

Да актуализирате или поправяте софтуера на устройството.

Да прехвърляте съдържанието си от вашето старо устройство с помощта на Xperia™ Transfer.

Да създавате резервни копия и да възстановявате съдържанието на компютъра.

Да синхронизирате мултимедийно съдържание – съдържание на камерата, музика и списъци за
изпълнение, между вашето устройство и компютър.

Да преглеждате файлове на вашето устройство.
За да използвате Xperia™ Companion ви е необходим свързан с интернет компютър с една от
следните операционни системи:

Microsoft

®

Windows

®

7 или по-нова версия

Mac OS

®

X 10.8 или по-нова версия

Научете повече и изтеглете Xperia™ Companion за Windows от
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion или Xperia™ Companion за Mac от
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac .