Sony Xperia E1 - Използване на слушалки с микрофон

background image

Използване на слушалки с микрофон

За по-добра работа използвайте аксесоарите, доставени с устройството, или други
съвместими аксесоари.

91

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Използване на слушалки с микрофон

1

Свържете слушалките с микрофон с устройството.

2

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за обработка на повиквания.

3

За да прекратите повикването, натиснете клавиша за обработка на повиквания.

Ако към устройството няма включени слушалки с микрофон, можете да си ги закупите
отделно.

Ако слушате музика, тя ще спре, когато отговаряте на повикване, и ще се включи отново
след като приключите разговора.