Sony Xperia E1 - Споделяне и управление на снимки и видеоклипове

background image

Споделяне и управление на снимки и видеоклипове

Можете да споделяте снимките и видеоклиповете, съхранени в устройството. Можете също да ги
управлявате по различни начини. Можете например да работите с групи от снимки, да изтривате
снимки и да ги свързвате с контакти.

Възможно е да не можете да копирате, изпращате или прехвърляте елементи, защитени
с авторски права. Освен това, някои елементи може да не могат да бъдат изпратени, ако
размерът на файла е твърде голям.

Споделяне на снимки или видеоклипове

1

В приложението "Албум" намерете и натиснете снимката или видеоклипа, които искате да
споделите.

2

Натиснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете .

3

Натиснете приложението, което искате да използвате за споделяне на снимката, след
което следвайте съответните стъпки, за да я изпратите.

Използване на снимка като картина на контакт

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което натиснете > Използване като > Картина на контакт.

2

Ако бъдете подканени, изберете Контакти > Само веднъж, след което изберете
контакт.

Използване на снимка като фон

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което натиснете > Използване като > Фон.

2

Следвайте инструкциите на екрана.

Завъртане на снимка

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което натиснете .

2

Изберете Завъртане. Снимката ще се запише с новата ориентация.

Изтриване на снимки или видеоклипове

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което натиснете .

2

Натиснете Изтриване.

81

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Работа с групи снимки или видеоклипове в "Албум"

1

Докато разглеждате миниатюри на снимки и видеоклипове в "Албум", натиснете , след
което натиснете Избор на елементи.

2

Натиснете елементите, с които искате да работите. Избраните елементи се отбелязват със
синя рамка.

3

Използвайте инструментите от лентите с инструменти за работа с избраните елементи.

За да активирате режима за избор, можете също да докоснете и задържите елемент,
докато рамката му не стане синя. След това можете на натиснете други елементи, за да
ги изберете.