Sony Xperia E1 - Разглеждане на снимки и видеоклипове

background image

Разглеждане на снимки и видеоклипове

Използвайте "Албум", за да разглеждате снимки и да възпроизвеждате видеоклипове, направени с
вашата камера, или да разглеждате съдържание от подобен характер, което сте записали в
устройството. Всички снимки и видеоклипове се показват в хронологично подредена таблица.

1

Преглед на опциите в менюто

2

Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието

3

Плъзгане на левия край на екрана надясно за отваряне на менюто на началната страница на албума

4

Датата на елементите в групата

5

Натискане на снимка или видеоклип за разглеждане

Разглеждане на снимки и видеоклипове

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Албум.

3

Натиснете снимка или видеоклип, за да го отворите.

4

Прелистете с пръст наляво, за да разгледате следващата снимка или видеоклип.
Прелистете с пръст надясно, за да се покаже предишната снимка или видеоклип.

Ако ориентацията на екрана не се променя автоматично, когато завъртите устройството
настрани, поставете отметка в квадратчето Автом. завъртане на екрана под
Настройки > Дисплей.

Промяна на размера на миниатюрите

Когато разглеждате миниатюри на снимки и видеоклипове в "Албум", раздалечете два
пръста върху миниатюрата, за да я увеличите, или ги съберете, за да я намалите.

Мащабиране на снимка

Когато разглеждате снимката, раздалечете два пръста върху нея, за да я увеличите, или ги
съберете, за да я намалите.

Гледане на слайдшоу от снимки

1

Докато разглеждате снимка, докоснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти,
след което докоснете > Слайд шоу, за да започне възпроизвеждане на всички снимки
от албума.

2

Докоснете снимка, за да спрете слайдшоуто.

80

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изпълнение на видеоклип

1

Намерете и натиснете видеоклипа, който искате да изпълните, в албума.

2

Натиснете Филми > Само веднъж.

3

Ако елементите за управление на изпълнението не се показват, натиснете екрана, за да се
покажат. За да се скрият, натиснете екрана отново.

Временно спиране на видеоклип

1

Когато даден видеоклип се изпълнява, докоснете екрана, за да се покажат контролите.

2

Докоснете .

Бързо превъртане на видеоклип напред и назад

1

Когато даден видеоклип се възпроизвежда, докоснете екрана, за да се покажат контролите.

2

Плъзнете наляво маркера на лентата, отразяваща етапа на възпроизвеждане, за да
превъртите назад, или надясно, за да превъртите напред.

Регулиране силата на звука на видеоклипове

Натиснете клавиша за сила на звука.