Sony Xperia E1 - Меню на началния екран на албума

background image

Меню на началния екран на албума

Чрез менюто на началния екран на албума може да намирате всичките си фотоалбуми,
включващи както албуми със снимки и видеоклипове, заснети с камерата, така и съдържание,
което споделяте онлайн чрез услуги като PlayMemories, Picasa™ и Facebook. След като влезете в
подобна услуга, можете да управлявате съдържание, да коментирате снимки и видеоклипове и да
преглеждате коментарите на приятелите си. От приложението "Албум" можете също да добавяте
геоетикети към снимки, да изпълнявате основни задачи за редактиране и да споделяте
съдържание чрез използване на методи като безжичната технология Bluetooth® и имейл.

1

Разглеждане на снимки и видеоклипове чрез онлайн услугата PlayMemories

2

Връщане в началния екран на приложението "Албум"

3

Разглеждане на всички снимки и видеоклипове, заснети с камерата на вашето устройство

4

Разглеждане на всички снимки и видеоклипове, записани в различни папки на устройството ви

5

Разглеждане на предпочитаните снимки и видеоклипове

6

Разглеждане на снимките на карта или в режим на глобус

7

Разглеждане на снимки и видеоклипове във Facebook™

8

Разглеждане на снимки и видеоклипове в Picasa™

Онлайн услугата PlayMemories не е налична във всички страни или региони.

Разглеждане на съдържанието на онлайн албум и добавяне на коментар

1

Докато разглеждате снимка от онлайн албум, натиснете екрана, за да се появят лентите с
инструменти, след което натиснете , за да видите коментарите.

2

Въведете своя коментар в полето за въвеждане, след което натиснете Публик..

"

Харесване" на снимка или видео във Facebook™

Докато разглеждате снимка или видео в някой от вашите Facebook™ албуми, докоснете
екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което докоснете , за да покажете,
че "харесвате" елемент във Facebook™.