Sony Xperia E1 - Google Maps™ и навигация

background image

и навигация

Използвайте Google Карти™, за да намирате текущото си местоположение, да проследявате
трафика в реално време и да получавате подробни навигационни инструкции за придвижване към
вашата цел.
Когато отваряте дадена карта, вие използвате трафик на данни, за да осъществите връзка с
интернет и данните се прехвърлят в устройството ви. Така че е добра идея да запишете картата и
да е достъпна офлайн, преди да предприемете пътуване. Така можете да избегнете високите
такси за роуминг.

Приложението Google Maps™ изисква използването на връзка с интернет, когато се
използва онлайн. Възможно е да се начислят такси за пренос на данни при свързване на
устройството с интернет. За повече информация се обърнете към мрежовия оператор.
Приложението Google Maps™ може да не се предлага на всеки пазар, страна или регион.

1

Въведете адрес или име, за да потърсите място – например името или адреса на ресторант.

2

Изберете режим на придвижване и получете упътване до вашата цел.

3

Преглед на профила на вашия акаунт.

4

Означение на местоположение – показва потърсено местоположение на картата.

5

Показване на текущото ви местоположение.

6

Показване на помощта и опциите.

Означаване на вашето местоположение на картата

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Карти, след което натиснете .

Търсене на местоположение

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Карти.

3

В полето за търсене въведете името на мястото, което искате да откриете.

4

Натиснете клавиша "Enter" на клавиатурата, за да започнете търсенето, или изберете
предложено местоположение от списъка. Ако търсенето е успешно, местоположението се
указва с на картата.

Получаване на упътвания

1

Докато разглеждате карта, натиснете .

2

Изберете режим на придвижване, след което въведете началната точка и вашата цел.
Препоръчаните маршрути се появяват в списък.

3

Натиснете опция от списъка с препоръчани маршрути, за да видите упътванията върху
карта.

95

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Достъп до карта офлайн

1

Докато разглеждате карта, натиснете полето за търсене.

2

Превъртете до долу и натиснете Направи тази карта достъпна офлайн.
Областта, показана на картата, се записва на вашето устройство.

Допълнителна информация за Google Maps™

Когато използвате Google Maps™, докоснете , след което докоснете Помощ.