Sony Xperia E1 - Използване на услуги за местоположение

background image

Използване на услуги за местоположение

Услугите за местоположение позволяват на приложения, като например Карти и камерата, да
използват информация от мобилни и Wi-Fi® мрежи, както и информация от Глобалната
позиционираща система (GPS), за да определят вашето приблизително местоположение. Ако
нямате връзка с GPS спътници по права непрекъсната линия, вашето устройство може да
определи местоположението ви, като използва Wi-Fi® функцията. Ако пък не сте в обхват на Wi-
Fi® мрежа, вашето устройство може да определи местоположението ви посредством вашата
мобилна мрежа.
За да използвате вашето устройство с цел да научите къде се намирате, трябва да разрешите
услугите за местоположение.

Разрешаване на услуги за позициониране

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Местоположение.

3

Преместете плъзгача до Местоположение надясно.

4

Натиснете Приемам два пъти за потвърждение.

Когато разрешите услугите за позициониране, Спътници за GPS и Услуга за
местоположение на Google
се разрешават по подразбиране. Можете да забраните
ръчно която и да е опция.

Разрешаване на достъпа на приложения на Google до вашето местоположение

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Google > Местоположение.

3

Преместете плъзгача до Местоположение надясно.

4

Докоснете Приемам два пъти за потвърждение.

Когато разрешите услугите за позициониране,Спътници за GPS и Услуга за
местоположение на Google
се разрешават по подразбиране. Можете да забраните
ръчно която и да е опция.

Подобряване на точността на GPS

Първият път, когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на
местоположението ви може да отнеме от 5 до 10 минути. За да ускорите търсенето, осигурете
пряка видимост към небето. Не се движете и не покривайте GPS антената (открояващата се
област на изображението). GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти,
но не и през повечето плътни обекти, като например сгради и планини. Ако вашето
местоположение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.

94

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Google Maps™