Sony Xperia E1 - Стартиране на устройството за първи път

background image

Стартиране на устройството за първи път

При първото стартиране на вашето устройство се отваря интерактивна настройка, която ви помага
да конфигурирате основните настройки, да влезете в някои акаунти и да персонализирате вашето
устройство. Ако имате например акаунт в Sony Entertainment Network, можете да влезете в него
оттук и да го настроите веднага. И можете да изтеглите настройки за интернет и Wi-Fi®.

Можете да осъществите достъп до интерактивната настройка и по-късно от менюто
"

Настройки".

Включване на устройството

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване докато не светне индикаторната лампа.

2

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което докоснете

.

3

Изчакайте малко, докато устройството стартира.

Изключване на устройството

1

Натиснете и задръжте клавиша за захранване докато се появи менюто с опции.

2

В менюто за опции докоснете Изключване.

3

Докоснете OK.

Възможно е изключването на устройството да отнеме известно време.

8

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.