Sony Xperia E1 - IMEI номер

background image

Всяко устройство притежава уникален IMEI номер (международен номер за идентификация на
мобилно оборудване). Съхранявайте копие на този номер. В случай на кражба на устройството,
мобилният ви оператор може да използва IMEI номера, за да спре достъпа на устройството ви до
мрежата във вашата държава.

Преглед на IMEI номера

Изключете устройството си, след което премахнете капачето на батерията и батерията, за да
видите вашия IMEI номер.

Отворете клавиатурата за набиране на устройството и въведете

*#06#

.

102

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Показване на IMEI номера на устройството

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > За телефона > Състояние.

3

Превъртете до IMEI, за да видите IMEI номера.