Sony Xperia E1 - Създаване на резервни копия и възстановяване на съдържание

background image

Създаване на резервни копия и възстановяване на
съдържание

По принцип не трябва да записвате снимки, видеоклипове и друго лично съдържание единствено
на вътрешната памет на вашето устройство. Ако нещо се случи с хардуера или ако устройството
бъде изгубено или откраднато, данните, съхранявани на неговата вътрешна памет, са изгубени
завинаги. Препоръчително е да използвате софтуера Xperia™ Companion, за да направите
резервни копия, които съхраняват вашите данни безопасно на компютър, тоест на външно

105

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

устройство. Този метод е особено препоръчителен, ако актуализирате софтуера на устройството
до по-нова версия на Android.
Като използвате приложението за създаване на резервни копия и възстановяване, можете да
направите бързо онлайн резервно копие на основните настройки и данни на вашия акаунт в
Google™.

Много е важно да помните паролата, която сте задали при правенето на резервното
копие на данните. Ако забравите паролата, възстановяването на важни данни като
контакти и съобщения може да се окаже невъзможно.

Създаване на резервни копия на данни на компютър

Използвайте софтуера Xperia™ Companion за създаване на резервни копия на данни от вашето
устройство в PC компютър или Apple

®

Mac

®

. Mожете да създавате резервни копия на следните

видове данни:

Контакти

Календар

Настройки

Мултимедийни файлове като музика и видеоклипове

Снимки и изображения

Създаване на резервно копие на вашите данни с помощта на компютър

1

Уверете се, че приложението Xperia™ Companion за Windows
( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ) или Xperia™ Companion за Mac OS
( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac ) е инсталирано на вашия
компютър или Mac

®

.

2

Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.

3

Компютър: Отворете софтуера Xperia™ Companion, ако не е стартиран автоматично.
След известно време компютърът ще открие устройството ви.

4

Изберете Резервно копие от основния екран.

5

Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете резервно копие на данните от вашето
устройство.

Възстановяване на вашите данни с помощта на компютър

1

Уверете се, че приложението Xperia™ Companion за Windows
( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion ) или Xperia™ Companion за Mac OS
( http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac ) е инсталирано на вашия
компютър или Mac

®

.

2

Свържете устройството към компютъра чрез USB кабел.

3

Компютър: Отворете софтуера Xperia™ Companion, ако не е стартиран автоматично.

4

Щракнете върху Възстанови.

5

Изберете файла с резервното копие от записите с резервни копия, след това натиснете
Напред, а след това следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите данните на
вашето устройство.

Създаване на резервно копие с приложението за създаване на
резервно копие и възстановяване

Може да използвате този метод за създаване на резервно копие и възстановяване на
съдържание само между еднакви версии на софтуера Android. Не може да го използвате
за възстановяване на съдържание след надстройване на системата.

За създаване на резервно копие на съдържанието, преди да извършите възстановяване на
фабричните настройки, е препоръчително да използвате приложението за създаване на резервно
копие и възстановяване на съдържание. С това приложение може да създадете резервно копие в
SD карта или във външна USB памет, която сте свързали с кабел към вашето устройство, на
следните видове данни:

Показалци

Регистър на обажданията

Контакти

Приложения, изтеглени от Google Play™

106

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Мултимедийни съобщения

Системни настройки (като аларми, сила на звука на звънене и езикови настройки)

Текстови съобщения

Възможно е да бъдете таксувани допълнително за пренос на данни, когато
възстановявате приложения от Google Play™.

Създаване на резервно копие на съдържание с помощта на приложението за
създаване на резервно копие и възстановяване

1

Ако създавате резервно копие на съдържание в USB устройство за съхранение, уверете
се, че устройството за съхранение е свързано към вашето устройство с подходящ кабел.
Ако създавате резервно копие в SD карта, уверете се, че SD картата е поставена правилно
във вашето устройство.

2

От Начален екран натиснете .

3

Открийте и натиснете Рез. коп. и възстан..

4

Натиснете Създай резервно копие, след което изберете мястото на запис на
резервното копие и видовете данни за създаване на резервно копие.

5

Натиснете Създ. рез. копие сега.

6

Въведете парола за резервното копие, след което натиснете OK.

Възстановяване на съдържание с помощта на приложението за архивиране и
възстановяване

1

Ако възстановявате съдържание от устройство с USB памет, уверете се, че устройството с
памет е свързано към вашето устройство с подходящ кабел. Ако възстановявате
съдържание от SD карта, уверете се, че SD картата е поставена правилно във вашето
устройство.

2

От Начален екран натиснете .

3

Открийте и натиснете Рез. коп. и възстан..

4

Натиснете Възстанови.

5

Изберете записа, който искате да възстановите, след което натиснете Възстанови
сега
.

6

Въведете паролата за архивния запис, след което натиснете OK.

Не забравяйте, че всички промени на данните и настройките, които направите след
архивиране, ще бъдат изтрити по време на процедурата по възстановяване.