Sony Xperia E1 - Поддръжка за вашето устройство

background image

Поддръжка за вашето устройство

Използвайте приложението "Поддръжка" в устройството ви за търсене в потребителското
ръководство, четете ръководства за отстраняване на неизправности и намирайте информация за
актуализации на софтуера, както и друга свързана с продукта информация.

Достъп до приложението за поддръжка

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете , след което изберете необходимия елемент за поддръжка.

Уверете се, че разполагате с работеща връзка към Интернет, предпочтително чрез Wi-
Fi®,

за да сведете до минимум таксите за трафик на данни при използване на

приложението за поддръжка.

Помощна информация в менюта и приложения

Някои приложения и настройки съдържат помощна информация в менюто за опции. Това
обикновено е обозначено с в конкретените приложения.