Sony Xperia E1 - Провеждане на разговори

background image

Провеждане на разговори

Можете да осъществите разговор чрез ръчно набиране на телефонен номер, чрез натискане на
номер, записан в списъка с контакти, или чрез натискане на телефонния номер във вашия изглед
на регистъра на обажданията. Можете също така да използвате функцията за интелигентно
набиране за бързо намиране на номера от списъка с контактите и регистъра на обажданията. За
видео обаждане може да използвате приложението за незабавни съобщения и видео чат
Hangouts™ на устройството си. Вижте Незабавни съобщения и видео чат на
страница 56 .

1

Отваряне на списъка с вашите контакти

2

Преглед на записите във вашия регистър на обажданията

3

Преглед на вашите предпочитани контакти

4

Преглед на всички групи с контакти, записани на вашето устройство

5

Изтриване на номер

6

Цифрова клавиатура

7

Показване на допълнителни опции

8

Бутон за разговор

9

Скриване или показване на програмата за набиране

Извършване на повикване чрез набиране

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Телефон.

3

Въведете номера на получателя, след което докоснете .

Повикване с интелигентно търсене

1

В Начален екран натиснете .

2

Открийте и докоснете Телефон.

3

Използвайте цифровата клавиатура за въвеждане на букви или цифри, съответстващи на
контакта, на когото искате да се обадите. Докато въвеждате всяка буква или цифра, ще се
появява списък с възможните съвпадения.

4

Докоснете контакта, на когото искате да се обадите.

41

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Извършване на международно повикване

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Телефон.

3

Докоснете и задръжте 0, докато се появи знакът "+".

4

Въведете кода на страната, регионалния код (без първата нула) и телефонния номер, след
което докоснете .

Показване или скриване на телефонния номер

Можете да изберете дали телефонният ви номер да се показва или скрива на екрана на
устройството на получателите на обаждане, когато им се обаждате.

Показване или скриване на телефонния номер

1

От Начален екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Настройки на повикванията >
Допълнителни настройки > ИД на повикващ.