Sony Xperia E1 - Подобряване на звуковия изход

background image

Подобряване на звуковия изход

Можете да подобрите звука на вашето устройство чрез ръчно разрешаване на индивидуалните
настройки за звука, например като Clear Phase™ и xLOUD™, или можете да оставите
технологията ClearAudio+ да настрои звука автоматично. Също така можете да разрешите
функцията за динамично нормализиране, така че разликите в силата на звука между отделните
мултимедийни файлове да се намалят.

Използване на технологията Clear Phase™

Използвайте Clear Phase ™ технологията от Sony за автоматично регулиране на качеството на
звука от вградените високоговорители на вашето устройство и за да получите по-чист, по-
естествен звук.

Повишаване на качеството на звука на високоговорителя с помощта на Clear
Phase™

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Звук > Звукови ефекти.

3

Премахнете отметката от квадратчето ClearAudio+, ако е поставена.

4

Докоснете Подобрения на звука > Настройки.

5

Сложете отметка в квадратчето Clear Phase™.

Активирането на функцията Clear Phase™ не оказва влияние върху приложенията за
гласова комуникация. Например, няма да се промени качеството на звука на гласовите
повиквания.

Използване на технологията xLOUD™

Използвайте аудио филтър технологията xLOUD™ от Sony за повишаване силата на звука от
високоговорителя, без това да се отрази отрицателно на качеството. Получете по-динамичен звук,
докато слушате любимите си песни.

Повишаване на силата на звука на високоговорителя с помощта на xLOUD™

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Звук > Звукови ефекти.

3

Премахнете отметката от квадратчето ClearAudio+, ако е поставена.

4

Докоснете Подобрения на звука > Настройки.

5

Сложете отметка в квадратчето xLOUD™.

Активирането на функцията xLOUD™ не оказва влияние върху приложенията за гласова
комуникация. Например, няма да се промени качеството на звука на гласовите
повиквания.

37

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.