Sony Xperia E1 - Заключване на екрана

background image

Заключване на екрана

Съществуват няколко начина за заключване на екрана. Нивото на защита на всеки тип заключване
е посочено по-долу в последователност от най-слабо към най-силно.

Плъзгане – няма защита, но имате бърз достъп до началния екран

Отключване с лице – отключва устройството ви, когато го погледнете

Схема за отключване – начертайте проста схема с пръст, за да отключите устройството си

Отключващ ПИН – въведете ПИН от поне четири цифри, за да отключите устройството си

Парола за отключване – въведете парола от букви и цифри, за да отключите устройството
си

Много е важно да запомните схемата за отключване на екрана, ПИН кода или паролата.
Ако забравите тази информация, възстановяването на важни данни като контакти и
съобщения може да се окаже невъзможно.

Настройка на функцията "Отключване чрез разпознаване на лице"

1

От Начален екран натиснете > Настройки > Защита > Заключване на екрана.

2

Натиснете Отключване с лице, след което изпълнете инструкциите в устройството, за
да направите снимка на лицето си.

3

След като лицето ви бъде заснето успешно, натиснете Продължи.

4

Изберете резервен метод за отключване и следвайте инструкциите в устройството, за да
завършите настройката.

За получаване на по-добър резултат снимайте лицето си на закрито, добре осветено, но
не прекалено ярко място, като държите устройството на нивото на очите си.

Отключване на екрана посредством функцията "Отключване чрез разпознаване
на лице"

1

Активирайте екрана.

2

Погледнете към устройството си под същия ъгъл, който сте използвали при заснемане на
снимката за функцията за отключване чрез разпознаване на лице.

Ако функцията "Отключване чрез разпознаване на лице" не разпознае лицето ви, трябва
да използвате резервния метод за отключване, за да отключите екрана.

Създаване на схема за заключване на екрана

1

От началния екран натиснете .

2

Открийте и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана > Схема.

3

Следвайте указанията на вашето устройство.

Ако схемата ви за заключване бъде отхвърлена пет поредни пъти, когато се опитате да
отключите устройството си, трябва да изчакате 30 секунди, след което да опитате отново.

Промяна на схемата за заключване на екрана

1

От Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана.

3

Очертайте схемата за отключване на екрана.

4

Натиснете Схема и следвайте инструкциите в устройството.

35

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Създаване на ПИН за отключване на екрана

1

От началния екран докоснете > Настройки > Защита > Заключване на
екрана
> ПИН.

2

Въведете числов ПИН код.

3

Ако е необходимо, докоснете , за да минимизирате клавиатурата.

4

Докоснете Продължи.

5

Въведете отново и потвърдете вашия ПИН код.

6

Ако е необходимо, докоснете , за да минимизирате клавиатурата.

7

Докоснете OK.

Създаване на парола за заключване на екрана

1

От Начален екран докоснете > Настройки > Защита > Заключване на екрана
> Парола.

2

Въведете парола.

3

Ако е необходимо, докоснете , за да минимизирате клавиатурата.

4

Докоснете Продължи.

5

Въведете отново и потвърдете вашата парола.

6

Ако е необходимо, докоснете , за да минимизирате клавиатурата.

7

Докоснете OK.

Промяна на типа заключване на екрана

1

От началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Защита > Заключване на екрана.

3

Следвайте инструкциите в устройството и изберете друг тип заключване на екрана.