Sony Xperia E1 - Списъци за изпълнение

background image

Списъци за изпълнение

В началния екран на "WALKMAN" можете да създавате свои собствени списъци за изпълнение от
музикалното съдържание, записано в устройството ви.

Създаване на собствени списъци за изпълнение

1

На началния екран на "WALKMAN" докоснете и задръжте името на желания албум или
песен за добавяне към списък за изпълнение.

2

В менюто, което се отваря, натиснете Добавяне в > Създ. нов спис. за изпъл..

3

Въведете име на списъка за изпълнение и натиснете OK.

Освен това може да натиснете обложката на албум, след което да натиснете , за да
създадете нов списък за изпълнение.

Изпълнение на собствените списъци за изпълнение

1

Отворете менюто на началния екран на "WALKMAN", след което натиснете Спис. за
изпълнение
.

2

Под Спис. за изпълнение изберете списъка за изпълнение, който искате да отворите.

3

Ако искате да изпълните само една песен от списъка за изпълнение, натиснете името на
песента. Ако искате да изпълните всички песни, натиснете Разбъркване вс..

Добавяне на песни към списък за изпълнение

1

На началния екран на "WALKMAN" намерете желаната песен или албум за добавяне към
списък за изпълнение.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента или албума, след което натиснете
Добавяне в.

3

Натиснете името на списъка за изпълнение, към който искате да добавите албума или
песента. Албумът или песента се добавя в списъка за изпълнение.

Премахване на запис от списък за изпълнение

1

В списъка с песни докоснете и задръжте заглавието на песента, която искате да изтриете.

2

Докоснете Изтрив. от спис. за изпъл. от появилия се списък.

Изтриване на списък за изпълнение

1

Отворете менюто на началния екран на "WALKMAN", след което натиснете Спис. за
изпълнение
.

2

Докоснете и задръжте списъка за изпълнение, който искате да изтриете.

3

Натиснете Изтриване.

4

За потвърждение натиснете отново Изтриване.

Не можете да изтриете списъци за изпълнение по подразбиране.