Sony Xperia E1 - Прехвърляне на музика към вашето устройство

background image

Прехвърляне на музика към вашето устройство

Съществуват различни начини за прехвърляне на музика от компютър към устройството ви:

Само за Windows

®

: Свържете устройството и компютъра чрез USB кабел, след което плъзнете и

пуснете музикалните файловете директно в приложението на файловия диспечер на компютъра.
Вижте Управление на файлове с помощта на компютър на страницата 90 .

Можете да използвате софтуера Xperia™ Companion за прехвърляне на мултимедийни файлове
между компютъра и устройството ви. Научете повече и изтеглете Xperia™ Companion за Windows
от http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion или Xperia™ Companion за Mac от
http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac .

Приложението „Музика“ може да не поддържа всички формати на музикални файлове. За
допълнителна информация относно поддържаните файлови формати и използването на
мултимедийни файлове (аудио, изображения и видео) изтеглете техническата
документация за вашето устройство от www.sonymobile.com/support.