Sony Xperia E1 - Подобряване на звука

background image

Подобряване на звука

Подобряване качеството на звука с помощта на еквалайзер

1

Когато приложението "WALKMAN" е отворено, докоснете .

2

Докоснете Настройки > Подобрения на звука.

3

За ръчно регулиране на звука, плъзнете бутоните на честотната лента нагоре или надолу.

За автоматично регулиране на звука, докоснете

и изберете стила.

Включване на околен звук

1

Когато приложението "WALKMAN" е отворено, докоснете .

2

Докоснете Настройки > Подобрения на звука > Настройки > Съраунд звук
(VPT)

.

3

Изберете настройка, след което докоснете OK, за да потвърдите.