Sony Xperia E1 - Меню на началния екран на "WALKMAN"

background image

Меню на началния екран на "WALKMAN"

Менюто на началния екран на "WALKMAN" ви предоставя общ преглед на всички песни в
устройството ви, както и на песните, налични в Music Unlimited. От тук можете да управлявате

64

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

своите албуми и списъци за изпълнение, да създавате бързи клавиши и да организирате музиката
по настроение и темпо с помощта на канали SensMe™.

1

Връщане към началния екран на "WALKMAN"

2

Преглед на музиката по изпълнители

3

Преглед на музиката по албуми

4

Преглед на музиката по песни

5

Преглед на всички списъци за изпълнение

6

Нови издания (предоставени от Music Unlimited)

7

Класации (предоставени от Music Unlimited)

8

Включени списъци за изпълнение (предоставени от Music Unlimited)

9

Събиране на връзки към музика и свързано съдържание, които сте споделяли с приятелите си чрез онлайн
услугите

10

Управление и редактиране на музика чрез канали на Music Unlimited

Sony Entertainment Network

с Video Unlimited и Music Unlimited не се предлага във всички

държави. Необходим е отделен абонамент. Прилагат се допълнителни условия.

Отваряне на менюто на началния екран на "WALKMAN"

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Ако началният екран на "WALKMAN" не се покаже, натиснете , след което плъзнете
левия край на началния екран на "WALKMAN" надясно. Ако началният екран на
"WALKMAN" се покаже, плъзнете левия край на началния екран на "WALKMAN" надясно.

Връщане към началния екран на "WALKMAN"

Когато менюто на началния екран на "WALKMAN" е отворено, натиснете Начало.

Когато менюто на началния екран на "WALKMAN" е отворено, натиснете екрана отдясно на
менюто.

Актуализиране на музиката с най-новата информация

1

На началния екран на "WALKMAN" натиснете .

2

Натиснете Изтегли инф. за музиката > Старт. Вашето устройство започва търсене
онлайн и изтегля най-новата налична обложка на албума и информация за песента.

Приложението за канали SensMe™ се активира при изтегляне на информация за музика.

Разрешаване на приложението за канали SensMe™

На началния екран на "WALKMAN" натиснете , след което натиснете Изтегли инф. за
музиката
> Старт.

Това приложение изисква връзка с мобилна мрежа или с Wi-Fi® мрежа.

65

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изтриване на песен

1

На началния екран на "WALKMAN" намерете песента, която искате да изтриете.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента, след което натиснете Изтриване от
появилия се списък.

3

За потвърждение натиснете отново Изтриване.

По аналогичен начин можете да изтривате и албуми.