Sony Xperia E1 - Визуализатор

background image

Визуализатор

Визуализаторът добавя визуални ефекти към вашите песни, докато те се изпълняват. Ефектите за
всяка песен се базират на характеристиките на музиката. Те например се сменят в отговор на
промяна в силата на звука на музиката, ритъма и честотата. Можете също да промените темата
на фона.

Включване на визуализатора

1

В приложението "WALKMAN" натиснете .

2

Натиснете Визуализатор.

Натиснете екрана, за да превключите в изглед на цял екран.

Промяна на темата на фона

1

В приложението "WALKMAN" докоснете .

2

Докоснете Визуализатор.

3

Докоснете > Тема и изберете тема.

67

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.