Sony Xperia E1 - Правене на снимки и видеоклипове

background image

Правене на снимки и видеоклипове

1

Увеличаване и намаляване на мащаба

2

Екран на основната камера

3

Разглеждане на снимки и видеоклипове

4

Заснемане на снимки или запис на видеоклипове

5

Връщане с една стъпка назад или изход от камерата

6

Икона на настройките на режима на заснемане

7

Икона на настройките на камерата и икони на бързи клавиши

Правене на снимка от заключен екран

1

За да активирате екрана, натиснете за кратко клавиша за захранване .

2

За да активирате камерата, докоснете и задръжте и плъзнете нагоре.

3

След като камерата се отвори, натиснете .

Заснемане на снимка чрез докосване на екрана

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете , след което натиснете .

3

Преместете плъзгача до Заснемане с докосване надясно.

4

Насочете камерата към обекта.

5

За да активирате автоматичния фокус, докоснете и задръжте избрано място на екрана.
Когато фокусната рамка стане синя, отдръпнете пръста си, за да заснемете снимката.

Правене на снимка с докосване на екранния бутон на камерата

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

Докоснете екранния бутон на камерата . Снимката ще се заснеме, щом отдръпнете
пръста си.

Запис на видеоклипове чрез натискане на екрана

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

Натиснете , за да започнете записа.

4

Натиснете , за да спрете записа.

Тази функция е налична само в режим на заснемане Супер автомат. режим.

Преглед на снимките и видеоклиповете

1

Активирайте камерата, след което натиснете миниатюра, за да отворите снимка или
видеоклип.

2

Прелистете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

72

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изтриване на снимки или записани видеоклипове

1

Намерете снимката или видеоклипа, които искате да изтриете.

2

Натиснете екрана, за да се покаже .

3

Натиснете .

4

Натиснете Изтрий за потвърждение.