Sony Xperia E1 - Общи настройки на камерата

background image

Общи настройки на камерата

Преглед на настройките на режима на заснемане

Супер автомат. режим
Оптимизирайте настройките си, за да са подходящи за всяка сцена.

Ръчен
Регулирайте ръчно настройките на камерата.

Разфокус. на фона
Замъглявайте фона на снимките, за да придадете рязкост на заснемания обект в сравнение с него.

AR

ефект

Снимайте с виртуални сцени и герои.

73

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Творчески ефект
Добавяйте ефекти към снимки или видеоклипове.

Timeshift burst
Откривайте най-добрата снимка от заснети в серия изображения.

Social live
Излъчвайте видео на живо във Facebook™.

Панорамно обхождане
Използвайте тази настройка, за да правите широкоъгълни, панорамни снимки. Просто натиснете екрана и
придвижете камерата плавно от едната страна до другата.

Ретуш на портрет
Заснемайте снимки със стилове на портретни снимки в реално време.

Info-eye™

Приложението Info-eye™ търси информация за нещата около вас с помощта на визьора на
камерата. Например можете да заснемете дадена забележителност и да получите информация за
нея направо на екрана на устройството. Или можете да направите снимка на книга или да
сканирате QR код и моментално да получите справочна информация.

Info-eye™

може да разпознае само някои забележителности или обекти.

AR

ефект

Можете да приложите ефекти AR (разширена реалност) към снимките си и да ги направите по-
забавни. Тази настройка позволява да интегрирате тримерни сцени в снимките си още по време
на заснемането. Просто изберете желаната сцена и настройте позицията й във визьора.

Снимане в серия с времево отместване

Камерата прави серия от 61 снимки в интервал от две секунди – една секунда преди и една след
като натиснете клавиша й. Това позволява да разгледате снимките и изберете перфектното
изображение.

Използване на снимането в серия с времево отместване

1

Активирайте камерата.

2

Докоснете , след което изберете .

3

За да направите статични снимки, натиснете клавиша на камерата надолу докрай и го
пуснете. Направените снимки се появяват във вид на миниатюри.

4

Превъртете миниатюрите на снимките и изберете снимката, която искате да запазите, след
което докоснете .

Social live

Social live е режим за снимане на камерата, позволяващ да излъчвате поточно видео на живо в
страницата си във Facebook™. Необходимо е само да разполагате с активна връзка към Интернет
и да сте влезли във Facebook™. Видеозаписите могат да са с продължителност до 10 минути.

Излъчване на видео на живо чрез Social live

1

Активирайте камерата.

2

Докоснете , след което изберете .

3

Влезте в акаунта си във Facebook™.

4

Докоснете , за да започнете излъчването.

5

За да направите снимка по време на излъчването, докоснете .

6

За да спрете излъчването, докоснете .

Бързо стартиране

Използвайте настройките за бързо стартиране, за да стартирате камерата, когато екранът е
заключен.

Само стартиране

74

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

След като плъзнете

нагоре, основната камера се стартира от спящ режим.

Стартиране и заснемане
След като плъзнете

нагоре, камерата за снимки се стартира от спящ режим и заснема снимка.

Стартир. и запис на видеоклип
След като плъзнете

нагоре, видеокамерата се стартира от спящ режим и започва да записва.

Изкл.

Поставяне на геоетикети

Поставете етикети на снимките с данни за мястото на заснемането им.

Заснемане с докосване

Посочете област за фокусиране, след което докоснете екрана на камерата с пръст. Снимката ще
се направи веднага щом отдръпнете пръста си.

Звук на затвора

Изберете включване или изключване на звука на затвора при запис на видео.

Съхранение на данни

Можете да изберете да запишете вашите данни или на сменяема SD карта, или във вътрешната
памет на вашето устройство.

Вътрешна памет
Снимките или видеоклиповете се запазват в паметта на устройството.

SD

карта

Снимките или видеоклиповете се запазват в SD картата.

Баланс на бялото

Тази функция регулира цветовия баланс според околната светлина. Иконата за настройката на
баланса на бялото е налична в екрана на камерата.

Автоматично
Регулира цветовия баланс автоматично според условията на осветеност.

Волфрамова
Регулира цветовия баланс за осветление с топла светлина, като например под обикновени крушки.

Флуоресцентно
Регулира цветовия баланс при флуоресцентно осветление.

Дневна светлина
Регулира цветовия баланс за снимки на открито в слънчево време.

Облачно
Регулира цветовия баланс при облачно небе.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.