Sony Xperia E1 - Настройки на видеокамерата

background image

Настройки на видеокамерата

Регулиране на настройките на видеокамерата

1

Активирайте камерата.

2

Докоснете една от иконите за настройки на екрана.

3

За показване на всички настройки, докоснете .

4

Изберете настройката, която искате да коригирате, след което направете вашите промени.

Общ преглед на настройките на видеокамерата

Разделителна способност на видеото

Регулирайте разделителната способност на видеото за различни формати.

VGA
640×480(4:3)
VGA формат с пропорции 4:3.

QVGA
320×240(4:3)
QVGA формат с пропорции 4:3.

MMS
Запис на видеоклипове, подходящи за изпращане в мултимедийни съобщения. Времето за запис в този видеоформат е
ограничено, така че видео файлът да е подходящ за изпращане в мултимедийно съобщение.

Самоснимачка

С помощта на функцията self-timer (самоснимачка) можете да запишете видеоклип, без да
държите устройството. Използвайте я за запис на групови видеоклипове, в които да присъстват
всички. Можете също така да използвате функцията self-timer (самоснимачка), за да избегнете
трептенето на ръката при запис на видеоклипове.

Вкл. (10 с.)
Задайте закъснение от 10 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до започването на записа на
видеоклипа.

Вкл. (2 с.)
Задайте закъснение от 2 секунди от момента на натискане на екрана на камерата до започването на записа на
видеоклипа.

Изкл.
Записването на видеоклипа започва веднага след като натиснете екрана на камерата.

Smile Shutter™(

видео)

Използвайте функцията Smile Shutter™, за да определите на каква усмивка да реагира камерата,
преди да запише видеоклип.

Режим на фокусиране

Настройката на фокуса задава кои части от видеоклипа да са максимално на фокус. Когато е
включен постоянният автоматичен фокус, камерата винаги поддържа на фокус обектите,
намиращи се в бялата рамка за фокусиране.

Единичен автофокус
Камерата автоматично фокусира избрания обект. Постоянният автоматичен фокус е включен.

Разпознаване на лица
Камерата автоматично открива до пет човешки лица, които са обозначени с рамки на екрана. Камерата автоматично се
фокусира на най-близкото лице. Вие също можете да изберете лице, върху което да се фокусира, като го натиснете на
екрана. Когато натиснете екрана на камерата, жълта рамка показва лицето, което е избрано и е на фокус. Функцията за
откриване на лица не може да се използва при всички видове сцени. Постоянният автоматичен фокус е включен.

Следене на обекти
Когато изберете обект, като го докоснете във визьора, камерата го проследява вместо вас.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

78

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

HDR

видео

Използвайте настройката HDR (Разширен динамичен диапазон) за видео за запис на
видеоклипове на обекти, осветени в гръб от силна светлина, или в условия на много рязък
контраст. Настройката HDR за видео компенсира загубата на детайли и прави снимка,
репрезентативна и за тъмната, и за светлата област.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

Измерване

Тази функция автоматично определя добре балансирана експонация чрез измерване на
количеството светлина, попадащо върху изображението, което искате да заснемете.

Централно
Регулира експонацията според централната част на изображението.

Матрично
Изчислява експонацията на базата на количеството светлина в цялото изображение.

Точково
Регулира експонацията според много малка част от изображението, което искате да заснемете.

Тази настройка е налична само в режим на заснемане Ръчен.

SteadyShot™

При запис на видеоклип стабилното държане на устройството може да се окаже трудна задача.
Стабилизаторът ви помага, като компенсира незначителни движения на ръката.

Микрофон

Изберете дали да се записват и околните звуци при снимане на видеоклипове.

Светкавица

Използвайте светлината на светкавицата за запис на видео при слаба осветеност или когато има
контражур. Иконата за видео лампа е налична само в екрана на камерата при запис на видео.
Обърнете внимание, че качеството на видеото може понякога да е по-добро без осветяване дори
при слаба осветеност.

Вкл.

Изкл.

79

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.