Sony Xperia E1 - Gmail™

background image

Gmail™

Ако имате акаунт в Google™, можете да използвате приложението Gmail™ за четене и писане на
имейл съобщения.

61

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

1

Преглед на списък с всички акаунти в Gmail и последно използвани папки

2

Търсене на имейл съобщения

3

Достъп до настройки и опции

4

Списък с имейл съобщения

Допълнителна информация за Gmail™

Докато приложението Gmail е отворено, натиснете , след което натиснете Помощ.

62

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.