Sony Xperia E1 - Състояние и известия

background image

Състояние и известия

Иконите в лентата на състоянието ви информират за събития, като например нови съобщения или
известия от календара, за дейности в процес на изпълнение, като например изтегляне на
файлове, и ви дават информация за състоянието на устройството, като например нивото на
заряда на батерията и силата на сигнала. Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да
отворите панела с известия и да обработите известията си.

Избор на системни икони за показване в лентата на състоянието

1

От началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Персонализиране > Икони в лентата на
състоянието
.

3

Изберете иконите, които искате да се показват.

19

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Отваряне или затваряне на панела с известия

Избор на приложения, на които е разрешено да изпращат известия

1

От началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Персонализиране > Управление на
известията
.

3

Изберете приложенията, на които е разрешено да изпращат известия.

Реагиране на известие

Натиснете известието.

Игнориране на известие от панела за известия

Поставете пръст на известието и го придвижете наляво или надясно.

Изчистване на всички известия от панела с известия

Натиснете Изчист..

Известяващ индикатор

Известяващият индикатор ви информира за състоянието на батерията и за някои други събития.
Например примигваща бяла светлина означава ново съобщение или пропуснато повикване.