Sony Xperia E1 - Навигация в приложения

background image

Навигация в приложения

Можете да навигирате между приложенията чрез навигационните клавиши, лентата на малките
приложения и прозореца на последно използваните приложения, който ви позволява да
превключвате лесно между всички използвани напоследък приложения. Някои приложения се
затварят при натискане на за излизане, докато други продължават да работят във фонов
режим или се поставят на пауза. Ако приложението е поставено на пауза или работи във фонов
режим, можете да продължите оттам, докъдето сте стигнали, при следващото отваряне на
приложението.

1

Прозорец на последно използваните приложения – Отваряне на приложение, използвано наскоро

2

Лента на малките приложения – Отваряне на малко приложение

3

Клавиш за навигация в задачите – Отваряне на прозореца на последно използваните приложения и на лентата на
малките приложения

4

Клавиш за навигация на началния екран – Излизане от приложение и връщане към началния екран

5

Клавиш за навигация назад – Връщане към предходния екран в рамките на приложение или затваряне на
приложението

Отваряне на прозореца за наскоро използвани приложения

Натиснете

.

За отваряне на меню в приложение

Докато използвате приложението, натиснете .

Не е налично меню във всички приложения.

16

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.