Sony Xperia E1 - Персонализиране на клавиатурата на Xperia

background image

Персонализиране на клавиатурата на Xperia

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, може да осъществите достъп до настройките
на клавиатурата и до други настройки за въвеждане на текст, които ще ви помогнат, например да
зададете опции за езиците на писане, предсказване и корекция на текст, автоматична разредка и
бързи точки. Клавиатурата може да използва данни от приложения за изпращане на съобщения и
други, за да научи вашия стил на писане. Има също така и ръководство за персонализация, което
ви превежда през най-основните настройки, за да започнете по-бързо.

Достъп до настройките на екранната клавиатура

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, докоснете

.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки на клавиатурата и променете
настройките, както желаете.

3

За да добавите език за писане за въвеждане на текст, натиснете Езици на писане и
поставете отметки в съответните квадратчета.

4

Докоснете OK за потвърждение.

Промяна на настройките за въвеждане на текст

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, докоснете

.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки на клавиатурата > Настройки за
въвеждане на текст
и изберете съответните настройки.

Показване на клавиша за усмихнати муцунки

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, докоснете

.

2

Докоснете , след което докоснете Настройки на клавиатурата > Символи и
емотикони
.

3

Сложете отметка в квадратчето Клавиш за усмихната муцунка.

Избор на вариант на оформление на клавиатурата

Вариантите на различни оформления са достъпни само за екранната клавиатура, когато
изберете два или три езика за писане, и може да не са налични за всички езици за
писане.

1

Когато въвеждате текст чрез екранната клавиатура, натиснете

.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки на клавиатурата.

3

Натиснете Езици на писане, след което натиснете

.

4

Изберете вариант на оформление на клавиатурата.

5

Натиснете OK за потвърждение.

40

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.